Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
in SPSS door (140 punten)
Waarom verwacht je dat dit wel of niet correct is? Waar twijfel je aan? Is de vragenlijst ook van 0-5? (want, [0, 1, 2, 3, 4, 5] zijn 6 antwoordcategorieen en niet 5)
Ja dat klopt, even een foutje, het gaat  om 5 antwoord categrorien.

5= zeer goed

4= goed

3=neutraal

2= niet goed

1= slecht

Nu wil ik bijvoorbeeld  "attitude"  vergelijken tussen mannen en vrouwen. Om dit te doen zal ik een totaal score moeten maken van alle respondenten. Het gaat om 8 vragen. Ik wil deze dan als een ordinale variabel analyseren met een non parametrische test.

- Mijn vraag is dan of ik deze scores bij elkaar kan optellen of dat ik ze moet hercoderen in anderen scoren? En deze dan met elkaar moet optellen.

Groeten,

Abeer

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het hangt allemaal af van de originele bedoeling van de vragenlijst. Als de schaal bestaat uit meerdere items, dan is de schaal waarschijnlijk bedoeld om over alle items een gemiddelde of somscore te berekenen (maakt eigenlijk niet uit welke je kiest; het gemiddelde is robuster in het geval van missing data).

Hoewel ieder individueel item in de schaal een ordinaal meetniveau heeft, is het meetniveau van de somscore of het gemiddelde iets tussen ordinaal en interval in (quasi-interval). Een nonparametrische toets hierop gebruiken levert in de basis onnodig veel powerverlies op. Omdat in de meeste gevallen de samengestelde Likert-schalen zich voldoende continue gedragen kun je beter eerst toetsen of de samengestelde schaal zich bijvoorbeeld voldoende normaal verdeeld gedraagt. Zo ja, dan heeft een parametrische toets (linear model in dit geval) meer power.

Non-parametrische toetsen hebben hun voordelen, maar doordat er voor het gedrag van de data geen onderliggende verdeling wordt gebruikt, is een non-parametrische toets minder 'scherp' dan een parametrische toets. Het kiezen voor een nonparametrisch alternatief moet dus altijd gezien worden als een trade-off; een kosten-baten analyse. Hoeveel power 'red' ik wanneer ik nonparametrisch ga?

In het geval van het gemiddelde of de som van Likert-schalen zou ik zeker niet beginnen met nonparametrische middelen. Toets eerst of je met een goed geweten de parametrische opties kunt kiezen, zoals t-toets, anova, of regressie. Maar dat hangt ook van het aantal items af. Als je schaal maar uit twee of drie items bestaat (en stel dat je dan ook nog geen 5-punts, maar een 2 of 3-puntsschaal zou hebben), dan zou ik wel eerder naar het nonparametrische zoeken.
door (63.1k punten)
...