Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik snap niet wat hier misgaat bij opdracht 2.3.3.

De standaardisatie lijkt goede te ijn gegaan want ik zie in mijn dat allemaal nieuwe items met '_z'. Maar

GET
  FILE='C:\Users\PetraDeijPraktijkPet\OneDrive - Praktijk Petra Deij\Documenten\PB0802 SPSS '+
    'bestanden\Hechting_en_Affecten_2014 herziene subschalen 2018-12-16.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.

*/deel 1: standaardiseer alle variabelen*/.
DESCRIPTIVES
VARIABLES=@Zelf (@Zelf_z) @Ander (@Ander_z) @Positief (@Positief_z) @Negatief (@Negatief_z) @VEILIG_10 (@VEILIG_10_z) @VERMIJDEND_10 (@VERMIJDEND_10_z).

Dit staat dan in de output:

Descriptive Statistics                    
    N    Minimum    Maximum    Mean    Std. Deviation
@ZELF    145    1,00    5,00    2,3418    ,86441
@ANDER    145    1,00    5,17    1,8876    ,86470
@POSITIEF    145    1,00    5,50    1,9389    ,80378
@NEGATIEF    145    1,00    6,00    3,4763    1,29768
@VEILIG_10    145    1,00    4,80    2,0746    ,91681
@VERMIJDEND_10    145    1,00    5,70    3,8126    1,07440
Valid N (listwise)    145                

en in de datalijst staan al die items met "_z"

Dan de regressieeanalyse; eerst mijn 'zelfbedachte':

*/ deel 2: regerssieanalyse met de gestandaardiseerde variabelen*/.
REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/DEPENDENT @VEILIG_10_z
/METHOD=ENTER @Zelf_z @Ander_z @Positief_z @Negatief_z @VEILIG_10_z @VERMIJDEND_10_z.

Dit geeft de output weer:

Warnings
Dependent variable used on REGRESSION METHOD subcommand--A variable named on the DEPENDENT subcommand cannot be used on the METHOD subcommand. Text found: @VEILIG_10_z.
Execution of this command stops.
*WARNING* REGRESSION syntax scan continues. Further diagnostics from this command may be misleading - interpret with care.

 De sytax overgetypt van de terugkoppeling:

*/deel 2:regressieanalyse volgens de terugkoppeling*/.
REGRESSION
/DEPENDENT @VEILIG_10_z
/METHOD=ENTER @Zelf_z @Ander_z @Positief_z @Negatief_z
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLL TOL CHANGE ZPP

geeft deze output

Warnings
Invalid REGRESSION subcommand order--CRITERIA, STATISTICS, ORIGIN or NOORIGIN subcommands should be placed directly before the DEPENDENT subcommand for the equation to which they apply. Text found: .
Execution of this command stops.

Waar gaat het mis?

Bedankt! Petra
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (1.1k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

L.S.,

....

/DEPENDENT @VEILIG_10_z
/METHOD=ENTER @Zelf_z @Ander_z @Positief_z @Negatief_z @VEILIG_10_z @VERMIJDEND_10_z.

Je hebt de variabele "@VEILIG_10_z" als predictor en ook als criteriumvariabele opgenomen. 

Dit zal beter werken:

REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/DEPENDENT @VEILIG_10_z
/METHOD=ENTER @Zelf_z @Ander_z @Positief_z @Negatief_z.

MvG, Rolf 

door (13.1k punten)
ahaaaaaa - tjonge, ik heb m wel 10x nagelezen, herstart, geprobeerd... en dat dan toch nog gemist!

Dank je wel.
Het overkomt mij ook regelmatig.dat ik iets over het hoofd zie. Het is eigenlijk inherent aan het doen van dit soort analyses. Een kopje koffie, uitprinten kan soms helpen. Een hoge mate van frustratietolerantie is tevens onontbeerlijk bij het doen van analyses met stat. software. Veel plezier bij het vervolg van de cursus.

MvG, Rolf

Hahah, ja, frustratietolerantie - en een docent die even meekijkt smileyyes.

Dat printen is echt een goede praktische tip trouwens, bedankt.

Fijne dagen!

(PS heb het boek gekocht van Wallin -inderdaad TOP).

Er is ook een Ned. talige versie zag ik onlangs.

MvG, Rolf
Klopt, zag ik ook net bijtijds en heb die dus gekocht.

Groet, Petra
...