Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik ben bezig mijn eigen invulling van het verslag onder thema 3 te vergelijken met het voorbeeld verslag. Er vallen me 3 dingen op:

1. Onze aanpak verschilt: waar in het voorbeeld de hele tekst is geindexeerd, heb ik me met name gericht op tekstfragmenten die binnen de onderzoeksvraag vallen. Het viel mij al vrij snel op dat een groot deel van met name transcript 2 buiten de onderzoeksvraag viel, dus heb ik me bij elk tekstfragment afgevraagd of het relevant voor de vraag was.

2. In het verslag wordt in de resultatensectie eindeloos uitgebreid verslag gedaan van alles wat ook maar enigszins genoemd kan worden, met naam en toenaam van de deelnemers. In de cursus Experimenteel Onderzoek werd benadrukt dat "bondigheid" "key" is, dus in mijn verslag heb ik me gericht op de onderzoeksvraag en daarbinnen, zoals in de inleiding van het verslag genoemd wordt, alleen de voordelen en de nadelen van deze vorm van mantelzorg, uitgesplitst naar te thema's, met - waar het iets toevoegt - een quote. Mede omdat de transcripten terug te vinden zijn in de appendix.

3. In de resultatensectie van het voorbeeld verslag wordt heel uitdrukkelijk de ene deelnemer tegen de andere weggezet. Ik heb in mijn uitwerking vooral de overeenkomsten benoemd, eventuele nadere uitwerkingen (beide deelnemers noemden X, en een van de deelnemers voegde daar nog aan toe Y), en eventuele tegenstellingen in opvatting of uitleg van een begrip. Dit omdat het uitmeten van "wie vond wat" in mijn optiek overeenkomt met bijvoorbeeld een zin als "53 deelnemers waren het er mee eens, en 2 niet" in een verslag over (bv.) 55 interviews. 

Dus daarom de hoofdvraag: Wat is nou eigenlijk de bedoeling in een kwalitatief onderzoeksverslag: eindeloze lappen tekst intypen of vooral de essentie weergeven?

En aanvullend:

a. (ad. 1) Is er één goede manier van indexeren/analyseren of is de manier die ik beschrijf ook acceptabel?

b. (ad. 2) De onderzoeksvraag in de introductie ("Om deze reden wordt een eerste kwalitatieve studie uitgevoerd om in kaart te brengen welke opvattingen ouderen hebben over het bijdragen aan de opvoeding en opvang van kleinkinderen. (...) In deze interviews zal in het bijzonder worden stilgestaan bij intergenerativiteit om te verkennen welke (mogelijke) voordelen ouderen waarnemen. Bovendien zal aandacht worden besteed aan eventuele nadelen van deze vorm van mantelzorg") is redelijk begrensd en omvat niet de WMO. WMO als onderwerp heb ik daarom buiten beschouwing gelaten, maar relevante uitspraken voor de onderzoeksvraag uit de WMO tekstfragmenten heb ik wel meegenomen in de resultaten. In het voorbeeldverslag wordt echter ook ingegaan op de WMO als onderwerp. 

=> Is het voorbeeld verslag een typisch voorbeeld van "hoe het moet"? M.a.w. als ik het op de beschreven manier doe, voldoet dat dan niet?

c. (ad. 3) Ook hier: Is het voorbeeld verslag een typisch voorbeeld van "hoe het moet"? M.a.w. als ik het op de beschreven manier doe, voldoet dat dan niet?

d. (ad. 2 en 3) Hoe zit het met anonimiteit? De vrouwelijke deelneemster is door deze beschrijving in het verslag dusdanig uniek geworden (3 kinderen, 7 kleinkinderen incl. geslacht, kerk, korfbal, weduwe, depressie) dat ik mijn vraagtekens erbij begin te plaatsen.

in Kwalitatief Onderzoek (OKO, PB16x2) door (960 punten)

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...