Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Voor mij is het verschil tussen correlatie en enkelvoudige regressie niet helemaal duidelijk. Er lijken zo veel overeenkomsten dat ik ze niet goed uit elkaar houd. Bijvoorbeeld:

Als ik het goed begrijp geldt bij correlatie dat de covariantie met de ruwe scores werkt en de correlatiecoëficiënt met de gestandaardiseerde waarden en geldt bij regressie dat de b geldt voor de ruwe scores en de B voor de gestandaardiseerde scores. Ook weten we dat de gestandaardiseerde regressiecoëfficient gelijk is aan de correlatiecoëfficient. Is dan de covariantie ook gelijk aan de ruwe regressiecoëfficient?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (350 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De regressieanalyse is eigenlijk weinig meer dan een gepimpte correlatie. In het enkelvoudige geval eigenlijk in termen van conclusies identiek. De regressie heeft vooral als functie om een afhankelijke variabele te kunnen 'voorspellen' op basis van waarden van X. Dus waar een correlatie enkel een indicatie van een verband tussen twee variabelen geeft, maakt een regressiefunctie het mogelijk om met de waarde van 1 variabele de waarde van de andere te kunnen berekenen, met een bepaalde foutenmarge.

Dat is dan ook gelijk het voordeel van de regressietechniek; het geeft ook handvaten om die foutenmarge in te schatten. De correlatie doet dit eigenlijk al, maar alleen in abstracte zin (zwak, middel, sterk). De regressie, omdat het een lijnfunctie betreft, helpt om in te zien hoeveel Y nu eigenlijk verandert naarmate X toeneemt. Dit maakt het mogelijk om te beoordelen of gemiddeld genomen het cijfer van studenten bijvoorbeeld wezenlijk verbetert naarmate zij meer uren studeren, of wanneer er meer feedback wordt gegeven gedurende een cursus, etc.

EDIT: ik was vergeten je covariantievraag te beantwoorden. De B is niet gelijk aan de covariantie tussen X en Y, maar equivalent aan de covariantie (covXY) gedeeld door de totale variantie op X (varX).
door (63.1k punten)
bewerkt door
Bedankt! Ik begrijp nu beter waarin beide overeenkomen en verschillen. Klopte mijn verwachting dat de covariantie en de ruwe regressiecoëfficiënt bij enkelvoudige regressie gelijk zijn?
Helaas niet; de B is gelijk aan de covariantie tussen X en Y gedeeld door de totale variantie op X
...