Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (220 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Hangt van het soort t-toets af:

1) One-sample t-toets: als je een continue parameter tegen een populatieparameterwaarde toetst. Dit gebeurt bij automatisch in SPSS bij het toetsen van correlaties en regressiegewichten (de correlatie wordt hier bijvoorbeeld tegen een nulhypothetische nulcorrelatie getoetst

2) Independent samples t-toets: Hier zijn twee variabelen nodig. Als de onafhankelijke variabele (X) dichotoom is (nominaal met twee niveau's), en de afhankelijke variabele (Y) continu is (interval/ratio). [ik negeer even voor de eenvoud de overige assumpties]

3) paired sampes t-toets: Als er geen onafhankelijke variabele is, maar twee herhaalde metingen (interval/ratio meetniveau). Dat kan chronologisch zijn (verschil voor- en nameting), maar ook meerdere variabelen die bij dezelfde personen zijn afgenomen (bijv. verschillen personen in mate van extraversie vs intraversie?), of dezelfde variabele bij paren van personen (bijvoorbeeld verschillen partner1 en partner2 als koppel in ervaren levensgeluk)
door (63.5k punten)
Zie ook de laatste pagina van Field waarin een boomstructuur staat hoe je tot welke statistische toets komt.
...