Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Hieronder de uitwerkingen bij opdracht 5.6.5. Ik heb precies dezelfde output, dus daar maak ik me geen zorgen over. Wel over hoe de b te interpreteren. De b= -.24, maar er staat dat wanneer je 1 punt minder kennis bezit, je .24 punt meer statistiekangst hebt. Ik lees deze -.24 nou precies andersom, dat wanneer je 1 punt meer kennis hebt, je -.24 minder angst hebt. Klopt mijn interpretatie ook? Of geldt dat deze redenering omgedraaid ook nog geldig is? Of moet je van een -.24 altijd een positieve .24 maken in de interpretatie? Alvast bedankt voor de toelichting!

"De regressiecoëfficiënt (b) van statistiekkennis is negatief, en heeft een bijbehorende effectgrootte (β) die klein maar niet verwaarloosbaar klein is (95% BI voor b is [0.52;0.03], puntschatting voor b=.24SE=.14β=.14p=.081). Het resultaat is niet statistisch significant volgens het 5% criterium, want de gevonden p > .05, dus de kans op het gevonden resultaat of extremer (een b<0.24 of een b>0.24) is ruim 8% onder de nulhypothese (dus, aangenomen dat er geen effect is in de populatie).

De interpretatie is als volgt: wanneer je een punt minder kennis bezit dan heb je 0.24 punt meer statistiekangst. Of anders gezegd: wanneer je 1 standaardafwijking minder kennis bezit dan heb je 0.14 standaardafwijking meer statistiekangst."

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Dit is hetzelfde, toch? Deze zinnen zeggen allemaal precies hetzelfde:

  • Als je 1 punt meer kennis hebt, heb je .24 punt minder angst.
  • Als je 1 punt minder kennis hebt, heb je .24 punt meer angst.
  • Als je 1 punt meer kennis hebt, heb je -.24 punt meer angst.
  • Als je 1 punt minder kennis hebt, heb je -.24 punt minder angst.
Dit beschrijft allemaal precies hetzelfde verband; het enige verschil is dat je het soms over meer versus minder kennis hebt (waardoor of je dan meer of minder angst hebt, ook verandert), en dat je die kennis als positief getal uitdrukt (wat dan bepaalt of je het over meer of minder kennis moet hebben) of met een min-teken.
-.24 punt meer kennis is immers hetzelfde als .24 minder kennis.
door (77.8k punten)
...