Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik heb in R de volgende syntax gebruikt voor de factoranalyse:

facComAnalysis(HechtingComplete,
               items=c('HSL_1_nummer', 'HSL_14_nummer','HSL_22_nummer','HSL_2_nummer','HSL_5_nummer','HSL_23_nummer'),
               fm='pca',
               rotate='varimax')

In mijn output ontbreekt de matrix van gereproduceerde en residuele correlaties . Hoe kan ik deze toevoegen?
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (760 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Als je die wil hebben, is de kortste klap om het object dat "facComAnalysis()" produceert op te slaan, en die correlaties daaruit te halen. Dat kan bijvoorbeeld als volgt (ik gebruik even het voorbeeld uit de handleiding van "facComAnalysis()" zodat iedereen het makkelijk uit kan voeren - je moet dus even je eigen variabelenamen etc invullen, en dan kun je het eerste commando overslaan natuurlijk):

### Generate data frame to use for the example
dat <- as.data.frame(apply(mtcars, 2, scale));

### Conduct principal components analysis and store
### result in an object named 'res'
res <- facComAnalysis(dat, fm='pca');

### Extract residuals and store it as 'cor.residuals'
cor.residuals <-
  res$intermediate$psychObject.rotated$residual

### Obtain observed correlation matrix
cor.observed <-
  cor(dat);

### Obtain predicted correlation matrix
cor.predicted <-
  cor.observed - cor.residuals;

### View the three matrices
round(cor.observed, 2);
round(cor.predicted, 2);
round(cor.residuals, 2);

### Also view results of the PCA itself
print(res);

Er zijn andere manieren om dit te doen, maar dit is het makkelijkst denk ik.

door (77.8k punten)
...