Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (160 punten)
Zou je meer informatie bij de vraag kunnen geven? Wat begrijp je bijvoorbeeld wel, en waar onstaat de verwarring? Wat aan de tekst, liefst met een citaat, is bijvoorbeeld onduidelijk?
In de tekst op youlearn komt het bij mij over alsof de twee begrippen (homogeniseren en matchen) synoniemen zijn. Klopt dat?

De definitie van homogeniseren in de tekst: proefpersonen zo kiezen dat de groepen zo homogeen mogelijk op de externe variabele zijn.

Terwijl bij matching (zowel met precisiecontrole als met globale controle) ook geprobeerd wordt om groepen zo homogeen mogelijk te maken?
Ik weet niet of  je definitie van matching overeenkomt met de tekst. Zou je een stuk van matching kunnen weergeven die volgens jou in de tekst aangeeft wat het is? Dan kan ik beter inzien waar je de verwarring tussen homogeniseren en matching ervaart
" Met matchen wordt geprobeerd de experimentele en controlegroep gelijk te maken op een aantal externe bekende kenmerken waarvan men denkt dat ze in belangrijke mate van invloed zijn op de afhankelijke variabele".

"Bij precisiecontrole probeert men voor elke proefpersoon in de experimentele groep een proefpersoon te vinden voor de controlegroep, die op de aangegeven variabelen gelijk is aan eerstgenoemde eenheid.

"Een tweede methode om te matchen is globale controle. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat de frequentie van een aantal belangrijke kenmerken in de experimentele groepen en controlegroep aan elkaar gelijk zijn.
bedankt! En dan heb ik alleen nog nodig: waarom denk je dat deze beschrijvingen van matching (kun je die in eigen woorden parafraseren) synoniem zouden zijn aan homogeniseren?
Bij zowel homogeniseren als bij matching is het doel om gelijke/homogene groepen te ontwikkelen op bepaalde eigenschappen die van invloed kunnen zijn op de afhankelijke variabele.

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
Het zijn twee verschillende manieren om condities vergelijkbaar te maken.

- Bij matching houd je rekening met de diversiteit in een populatie. Je dekt een bredere populatie in je onderzoek, maar omdat er essentiele verschillen kunnen zijn (geslacht, leeftijd, of wat maar relevant is), los je dit op door een representatie van iedere combinatie in ieder 'vakje' in te vullen. Dus in iedere conditie plaats je steeds iemand die op belangrijke achtergrondskenmerken vergelijkbaar is. Als je dit heel gericht doet dan is het preciciecontrole, en als je al tevreden bent met dat die achtergrondskenken op zichzelf voldoende in iedere conditie voorkomen, dan is dat globale controle.

Dus bij matching kun je denken:

Ik moet mannen van rond de 30 jaar oud en hoger opgeleid in groep A, B, en C stoppen

Ik moet vrouwen van rond de 30 jaar oud en hoger opgeleid in groep A, B, en C stoppen

Ik moet mannen van rond de 30 jaar oud en lageropgeleid in groep A, B, en C stoppen

etc.

- bij homogeniseren wil je geen diversiteit in je populatie. Je gaat een nauwere populatie dekken, waar je zoveel mogelijk achtergrondverschillen juist uitselecteert, zodat je in je steekproef een heel specifiek soort persoon hebt. Hoewel het moeilijker te generaliseren is naar een bredere populatie, heb je minder ruis bij het vergelijken van groepen.

Dus bij homogeniseren kun je denken:

- Ik ga niet naar mensen die zich somber voelen zoeken; ik zoek enkel mensen met klinische depressie

- In plaats van het onderzoek te doen in het voorgezet onderwijs (praktijkonderwijs - vwo) ga ik enkel in het VWO kijken, en dan ook alleen nog in de onderbouw.
door (63.5k punten)
...