Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Stel, je hebt een onderzoeksmodel waarin je hypothesen ontleent uit eerder onderzoek. Maar in plaats van de originele hypothesen over te nemen, formuleer je hypothesen obv de resultaten die in dat eerder onderzoek werden bereikt. Mijn vraag is wat doe je met niet-significante verbanden? Neem je die ook op als hypothese en mag dat ook op die wijze geformuleerd worden? Of is het best om de originele hypothesen over te nemen, ongeacht het feit dat sommigen werden weerlegd in datzelfde onderzoek? Mawr mag ik hetzelfde hypothetisch model gebruiken, maar daaraan andere hypothesen verbonden?

Concreet; Het hypothetisch model bevat een mediatie via twee variabelen, een onafhankelijke variabele cognitieve stijl (3 soorten) en één afhankelijke variabele (commitment).  Bij sommige stijlen werd een niet-significant verband teruggevonden met de mediërende variabelen.
in Methode door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De hypothesen in een nieuw onderzoek kunnen het beste nooit opgesteld worden puur op een enkel eerder resultaat, tenzij dat het enige eerdere resultaat is dat bestaat. Het zal altijd vanuit bestaande empirie en een theoretische verzoening van eventuele tegenstrijdigheden geevalueerd moeten worden wat de meest logische hypothesen zijn in een nieuwe context.

Als je echt zo strak door wilt werken op een eerder resultaat, dan is aan te raden om dat binnen een manuscript op te lossen door meerdere experimenten achter elkaar te presenteren. Dat kan dan in de vorm van een artikel met een algemene inleiding en discussie, en dan per experiment een unieke inleiding/methode/resultaten/discussie. Dat is denk ik de enige situatie die ik kan bedenken waar je zo specifiek omgaat met een enkel studieresultaat, ongeacht significantie
door (63.5k punten)
...