Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
De volgende vraag wordt gegeven:

Er is een onderzoek uitgevoerd naar het effect van mindfulness op geluk. Deelnemers aan de cursus mindfulness is gevraagd om hun geluk op te geven, voorafgaand aan de cursus, na de eerste bijeenkomst en na de tweede bijeenkomst. Het geluk is over tijd toegenomen. De onderzoeker weet echter niet of de toename in geluk significant is.

Welke uitspraak kunt u op basis van de SPSS tabel Test of within subjects effects doen over het effect van mindfulness op geluk.

Het antwoord vanuit de OU zou moeten zijn: Mindfulness heeft een significant effect op geluk, de cursus was zinvol.

Zelf had ik echter aangegeven: geen enkele, daarvoor is een andere analyse nodig.         Boven het spss schema "test of within subjects effects" stond namelijk " measure 1.

Ik ging ervan uit dat het hierbij ging om de eerste meting, bij de start van de cursus. Je kunt dan nog niets zeggen over een correlatie met de mindfulness cursus. Het is alleen het beginpunt dat wordt weergegeven.

Interpreteer ik dit onjuist?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (120 punten)
Zou je een copy-paste kunnen maken van de relevante informatie in de oefententamenvraag? Dan kan ik het beste inschatten in hoeverre je interpretatie klopt

15 van 20

Er is een onderzoek uitgevoerd naar het effect van mindfulness op geluk. Deelnemers aan de cursus mindfulness is gevraagd om hun geluk op te geven, voorafgaand aan de cursus, na de eerste bijeenkomst en na de tweede bijeenkomst.
Het geluk is over tijd toegenomen. De onderzoeker weet echter niet of de toename in geluk significant is.

Welke uitspraak kunt u op basis van de de SPSS-tabel Tests of Within-Subjects Effects doen over het effect van mindfulness op geluk?

Tests of Within-Subjects Effects


Measure: MEASURE_1

Source

Type lll Sum
of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Geluk

Sphericity Assumed

24,395

2

12,198

33,067

,000

Greenhouse-Geisser

24,395

1,789

13,634

33,067

,000

Huynh-Feldt

24,395

1,818

13,421

33,067

,000

Lower-bound

24,395

1,000

24,395

33,067

,000

Error(Geluk)

Sphericity Assumed

78,938

214

,369

.

.

Greenhouse-Geisser

78,938

191,456

,412

Huynh-Feldt

78,938

194,498

,406

Lower-bound

78,938

107,000

,738 

Geen enkele, daarvoor is een andere analyse nodig.

Mindfulness heeft een significant effect op geluk, maar niet in de gewenste richting.

Mindfulness heeft geen significant effect op geluk, de cursus was niet zinvol.

Mindfulness heeft een significant effect op geluk, de cursus was zinvol.

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Ik kan mij niet goed vinden in je interpretatie van de tabel. De within-measure geluk heeft 2 vrijheidsgraden (df=2), wat erop duidt dat het een factor is met drie herhaalde metingen. 

In de tekst staat:

> Het geluk is over tijd toegenomen. De onderzoeker weet echter niet of de toename in geluk significant is. 

Dus we weten dat er een toename is. De p-waarde van het within-subject effect is p < .001, dus significant. Hierdoor weten we dat de toename significant is.

Dit is voldoende informatie om de antwoordoptie weg te strepen die stelt dat er geen conclusies mogelijk zijn:

> Geen enkele, daarvoor is een andere analyse nodig.

De reden is omdat er geen extra analyse nodig is, want we wisten dat er een toename was en dat deze significant was. Een extra analyse kan misschien iets zeggen over waar dat verschil het grootst was, maar dat voegt vrijwel niets toe aan het antwoord dat we al hebben. 

Er is niet alleen een beginpunt gemeten, zoals boven aangegeven, maar drie meetmomenten. Er is misschien een punt te maken dat door gebrek aan een controlegroep er maturatie heeft kunnen optreden en dat de interne validiteit bedreigd is (de toename hoeft niet door de training te komen). Maar dat is een design-kwestie, en dat is niet op te lossen met extra analyses, daarvoor is een heel nieuw onderzoek nodig. 

Er zijn dan nog twee mogelijk juiste antwoorden over

> Mindfulness heeft een significant effect op geluk, maar niet in de gewenste richting.

> Mindfulness heeft een significant effect op geluk, de cursus was zinvol.

Dit zijn namelijk de enige antwoorden die melden dat het effect significant is. Aangezien het doel van de interventie was om geluk te doen toenemen is het effect ook nog in de juiste richting. Hierdoor is "Mindfulness heeft een significant effect op geluk, de cursus was zinvol." een conclusie die op basis van de steekpreof (voorzichtiig) getrokken kan worden. 

door (63.5k punten)
...