Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik nam aan dat bij het vergelijken van een 0-hypothese met een (aangenomen) populatiecorrelatie de verdeling er hetzelfde uit zou zien, maar dan alleen opgeschoven naar links of rechts. In dit plaatje is de verdeling van de .4 correlatie hoger, waar komt dit verschil vandaan? Of beredeneer ik al niet goed dat deze verder gelijk zouden moeten zijn?

Overigens dezelfde vraag voor de figuren die daarna komen in thema 4.6.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (240 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Je redenering is uitstekend!

Maar, correlaties zijn eigenlijk niet normaal verdeeld.

Dat heeft twee redenen. Ten eerste kan een correlatie nooit lager dan -1 of hoger dan 1 kunnen zijn. Ten tweede wordt door error/ruis (steekproeffout, meetfout) een correlatie vaker lager dan hoger.

Hierdoor worden de steekproevenverdelingen van correlaties smaller en schever naarmate de betreffende correlatie hoger is.

De steekproevenverdeling van een correlatie van .4 is dus ietsje linksscheef, en bovendien smaller dan de steekproevenverdeling van een correlatie van 0.

Omdat hij smaller is, wordt de verdeling noodzakelijkerwijs ook hoger; een densityplot heeft altijd een 'inhoud' (oppervlakte) van precies 1. Als een verdeling smaller wordt, moet hij dus ook hoger worden. Dit laat gelijk goed zien dat je minder deelnemers nodig hebt om een correlatie van .4 accuraat te schatten, dan een correlatie van 0: er zitten meer steekproefcorrelaties dicht in de buurt van de populatiewaarden in de rechter, grijze verdeling, dan in de linker, witte verdeling.

door (77.8k punten)
...