Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Beste onderzoekers,

Voor mijn masteronderzoek ben ik bezig om hulpgebruik onder ouders en kinderen in kaart te brengen. Hiervoor moet ik 17 verschillende vormen van hulp combineren tot 1 variable voor hulpgebruik ouder en hulpgebruik kind (dit is inmiddels gelukt). Nu wil ik de nieuwe variabelen hulp kind en hulp ouder weer samenvoegen tot 1 variabele (hulp totaal). Ik heb dit gedaan via multiple response groups, waarbij het mij ook is gelukt om p-waarden te berekenen via chi-square tests. Nu zou ik ook graag een binare logistische regressive uitvoeren, maar het lukt mij maar niet om te achterhalen hoe ik dit kan doen.

Via compute variable heb ik ook geprobeerd om de variablen samen te voegen. Hieruit krijg ik dan 1 = hulp ouder of kind en 2=hulp door ouder en kind. Om de juiste aantallen te krijgen moeten het aantal van 2 eigenlijk vermenigvuldigd worden (immers hulp door ouder én kind, dus 2x hulp). Ook dit lukt mij niet.

Zoals jullie horen loop ik aardig vast en hoop daarom dat hier iemand is die mij verder kan helpen!

Mijn dank is groot :)
in R en RStudio door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dit moet je met je begeleider bespreken; die kan zonodig contact opnemen met een M&T docent voor extra hulp. Maar in principe zouden begeleiders je geen analyses moeten laten doen zonder daarbij begeleiding te bieden; ofwel van henzelf, ofwel van iemand anders waarmee ze daarover afspraken hebben gemaakt.
door (77.8k punten)
...