Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik wou proberen om naast SPSS ook even met R aan de gang te gaan. Heb het programma geïnstalleerd en ook de benodigde packages zijn geïnstalleerd. 

Daarna gestart met 


> require ('userfriendlyscience')
Loading required package: userfriendlyscience
Registered S3 methods overwritten by 'ggplot2':
  method         from 
  [.quosures     rlang
  c.quosures     rlang
  print.quosures rlang
Registered S3 method overwritten by 'GGally':
  method from   
  +.gg   ggplot2
Registered S3 methods overwritten by 'lme4':
  method                          from
  cooks.distance.influence.merMod car 
  influence.merMod                car 
  dfbeta.influence.merMod         car 
  dfbetas.influence.merMod        car 

vervolgens geprobeerd opdracht te geven om bestand te openen, dit geeft een foutmelding:

> dat <- getData('C:\Users\Anneke\Documents\Studie\Data-analyse\Statistiek_Angst.sav');
Error: '\U' used without hex digits in character string starting "'C:\U"


Het pad klopt wel, alleen hij geeft dus aan dat de U niet op die manier in een opdracht gebruikt mag worden?

Ook de volgende manier geeft een foutmelding:


> dat <- getData('C:\Gebruikers\Anneke\Documenten\Studie\Data-analyse\Statistiek_Angst.sav');
Error: '\G' is an unrecognized escape in character string starting "'C:\G"

Deze twee paden zijn beiden kloppend, bij SPSS zijn ze allebei bruikbaar en werkt het goed. Bij R krijg ik steeds deze meldingen. 

Wat doe ik fout?

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (140 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Je gebruikt backslashes in plaats van slashes :-)

Je kunt get getData commando gebruiken zonder parameters om een dialoogje te openen om een bestand te kiezen. getData geeft dan (geloof ik) aan hoe je dat bestand kunt openen; en daar zie je dat je in R slashes moet gebruiken.

Je kunt wel backslashes gebruiken, maar omdat backslashes het 'escape character' zijn, moet je er twee achter elkaar gebruiken om een 'echte backslash' te krijgen.

Als je niet weet wat 'escape characters' zijn is dit niet makkelijk (of beter: snel) uit te leggen; en als je het wel weet, hoeft dat niet; dus ik laat dat achterwege :-)
door (77.8k punten)
Tuurlijk, stom van me, het is nog door mijn hoofd gegaan toen ik het intypte! In ieder geval, het werkt nu

Bedankt!
...