Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Bij de verwerkingsopdracht staat bij de uitwerking de Significantie van 8,1%, dus groter dan 5%.

Betekent dit niet, dat je de 0 hypothese behoudt en de conclusie mag trekken dat er geen verband is ipv een gering verband?

Hoe kan ik onderstaande het beste interpreteren, want de F waarde zit wel onder de ,05, waardoor de 0 hypothese wel wordt verworpen en is het regressiemodel significant?

De FF-toets (F1,166=3.08,p=.081F1,166=3.08,p=.081) voor dit model geeft hetzelfde resultaat qua p-waarde omdat er maar een enkele predictor in het model zit.

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (180 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
In deze opdracht is zowel het regressie model als de predictor niet significant. Dit betekent inderdaad dat de nulhypothese niet verworpen kan worden. Er is een heel klein effect te zien in deze dataset, maar omdat dit geen significant effect is betekent dit dat dit effect niet aanwezig is in de populatie.
door (37.5k punten)
...