Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Waar komt in het onderzoeksverslag:

–analysemethode voor het checken of een variabele als covariaat gebruikt mag worden

-resultaten van het checken of een variabele als covariaat gebruikt mag worden

-analysemethode van manipulatiecheck

-resutaten van manipulatiecheck

Hoe ze gemeten worden komt onder ‘meetinstrumenten’. Ik heb in twee verslagen gezien dat de manipulatiecheck wordt besproken onder resultaten, incl analyse methode; maar voor de analyse methode voor de hypothesen is wel een subkop. Bovendien zijn deze checks niet echt resultaten, maar meer 'voorwerk' lijkt mij.

Bij voorbaat dank voor het antwoord!

T

 

abstract

inleiding

methoden

-design

-onderzoeksgroep

-procedure

-meetinstrumenten

-analysemethoden

resultaten

discussie

literatuurlijst

bijlagen
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (770 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
Een formele scheiding die ik zelf altijd hanteer is de dataverzameling. Ik vind dat introductie en methode volledig geschreven moeten zijn voordat er data wordt verzameld (en dat die daarna niet meer veranderd mogen worden. In het analyse-deel beschrijf je dus hoe je alles gaat analyseren, inclusief manipulatiechecks etc. Je wervingsstrategieen, en de doelgroep die je wil werven, beschrijf je bij 'participants', en hier kun je evt de gemiddelde leeftijd etc al melden, maar dat kan ook in de eerste alinea van de results.

In de results bespreek je vervolgens je analyses, of je schalen het doen zoals ze het moeten doen, hoe je omgaat met afwijkingen en analyses die anders zijn dan je had verwacht, en welke extra analyses je eventueel hebt gedaan. Dit betekent dat je hier ook rechtvaardigt waarom je andere analyses doet dan je oorspronkelijk van plan was.
door (77.8k punten)
...