Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In opdracht 6.3.7 worden eerst de gesplitste data vergeleken om te zien of (in die analyse: statistiekangst) de variabele afneemt los van de interventie. Daarna worden met het verschil van de voor- en nameting in opdracht 6.3.8 gekeken of er effect is van de interventie.

Nu ging ik er daarom in opdracht 6.3.10 van uit dat je volgende volgorde van stappen moet hanteren: 1) beschrijvingsmaten bekijken voor t0, t1 en dif_commitment (is er normaalverdeling), dan 2) geplitste data t0 en t1 vergelijken (geplitst naar 'Assertivity') met gepaarde t-test en daarna 3) een ongepaarde t-test voor dif_commitment met Assertivity.

Nu blijkt uit de toelichting/antwoord bij deze vraag dat je geen vergelijking hoeft te doen voor de geplitste data met t0 en t1 (oftewel stap 2 hoeft niet en stap 1 hoeft niet voor t0 en t1). Waarom is stap 2 hier bij opdracht 6.3.10 niet nodig? En waarom was die stap wel nodig bij opdrachten 6.3.7+6.3.8?

Nu ik toch die tussenstap toch heb uitgevoerd, leidt mij dit tot een tweede vraag. Je zou verwachten dat de controlegroep (geen training) gelijk blijft tussen t0 en t1. Als ik echter splits en daarna een gepaarde t-toets uitvoer met SPSS, dan vind ik o.a. het volgende voor de groep 'no training':

verschil=-0,922, sd=2.018, t=-3,261, p=0,002, gem. t0=25,04, gem. t1=25,96

handmatig: Cohen's d=-0,46, Cohen's d 95%=[-0,74;-0,16]

(commando: sort cases by Assertivity.
split file seperate by Assertivity.
T-test
pairs=t0_commitment with t1_commitment (paired).
split file off.)

Hieruit concludeer ik dat in de controlegroep de commitment toeneemt significant is. Ik vind dit vreemd. Ik verwacht namelijk dat de verschillen tussen voor- en nameting bij  de controlegroep niet significant van elkaar afwijken. Dat dus p>0,05.

Hoe moet ik die toename in de controlegroep nou interpreteren?

Alvast bedankt.

mvg, Ilse
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (320 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Er zijn geen vaste stappen die je moet doorlopen om te kijken naar het verschil tussen verschillende interventies. Je kunt gelijk kijken met een t-toets of de verschilscore verschilt tussen de twee interventies. Door dit te doen onderzoek je de twee groepen verschillen in afname (of toename) van de afhankelijke variabele.

In de eerdere opdrachten werd onderzocht of er een afname was in statistiekangst ongeacht de interventie condities. Dit is dus een andere vraag dan hierboven wordt beantwoord. Om dit te bekijken moet je de voormeting vergelijken met de nameting. Als je dit ook nog eens per groep doet weet je of er een signficante afname was voor beide groepen. Dit is niet een stap die je altijd hoeft te doorlopen, al kan het natuurlijk wel heel informatief zijn om dit te weten.

Je zou inderdaad verwachten dat er geen verandering optreed in de controle conditie en wel in de interventies conditie. Echter, dit is slechts een veronderstelling en hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Er zijn veel redenen te verzinnen waarom er in een controlegroep toch verandering optreed, bijv. puur door het feit dat er een onderzoek gaande is waarbij gevraagd wordt naar iemands mening kan die mening veranderen.
door (44.6k punten)
...