Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

1 leuk 0 niet-leuks
56.1 Wanneer zijn bij een enkelvoudige regressieanalyse waarin x de voorspeller is van y de ongestandaardiseerde en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt gelijk aan elkaar?

a wanneer alleen x is gestandaardiseerd

b wanneer x en y allebei zijn gestandaardiseerd

Het goede antwoord is B, ik snap alleen niet waarom. Kan iemand daar uitleg over geven?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (310 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Het antwoord zit in de formule voor de regressiecoefficient:

$$\hat{\beta}_{\text{y voorspellen uit x}} = r_{xy} \frac{sd_y}{sd_x}$$

De standaarddeviaties worden gebruikt in deze berekening. Na standaardisering zijn de standaarddeviaties altijd 1. Dus als je eenmaal hebt gestandaardiseerd, doet standaardiseren daarna niets meer; dan zijn de niet-gestandaardiseerde regressiecoefficienten en de gestandaardiseerde regressiecoefficienten gelijk.
door (77.7k punten)
geselecteerd door
...