Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik kan niet in het boek van Field vinden hoe ik op de juiste manier een descriptive kan aanmaken in spss als het gaat om een mixed design ? In thema 5 krijg je te maken met een between en een within subjects variabelen, plus leeftijd en normen variabelen. De juiste syntax wordt gegeven, maar ik zie daar de logica niet van? Waarom juist die variabelen bij elkaar? Waarom kun je via explore niet in een keer alles checken? Waarom is dit nu allemaal opgedeeld, en kun je met een opdeling nu nog wel iets algemeens zeggen? 

dit is de juiste syntax: 
EXAMINE VARIABLES=  leeftijd sanctie RV1 RV2 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.

FREQUENCIES VARIABLES=conditie geslacht
  /ORDER=ANALYSIS.

CROSSTABS
  /TABLES=geslacht BY conditie
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /CELLS=COUNT
  /COUNT ROUND CELL.

MEANS TABLES=persoonlijke_norm sociale_norm leeftijd BY conditie
  /CELLS=MEAN COUNT STDDEV
  /STATISTICS ANOVA.

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (430 punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Het zijn net teveel variabelen, met wisselende meetniveaus, waardoor het onhandig is ze allemaal in een enkele explore opdracht te gebruiken.

Explore heeft vooral het voordeel dat het toetsen voor normaliteit, e.d. mogelijk maakt. Dit is uitermate handig voor de interval en ratio meetniveau variabelen, zoals leeftijd, sanctie, RV1 en RV2.

Echter, conditie en geslacht zijn op nominaal meetniveau. Statistieken, zoals gemiddelde, mediaan, spreiding, normaliteit, e.d. zijn hier zinloos. Vandaar dat het handiger is om deze gewoon 'te turven'.

Een kruistabel volgt dezelfde logica: handig bij nominale variabelen, maar weinig zinvol bij interval of hoger meetniveau.
door (63.1k punten)
geselecteerd door
...