Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik wil McDonalds Omega gebruiken om de interne consistentie van de schaal/ items te meten, maar welke grenswaarde mag ik daarvoor aannemen?

Bij Cronbach's alfa wordt vaak gesteld >.8, maar geldt die 'grenswaarde' ook voor Omega. Even ruw gezegd uiteraard, want ik snap dat je ook moet kijken naar de samenstelling van de test etc.
in Schaalconstructie door (200 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks

Nee, die is er niet - ik leg uit waarom dergelijke grenswaarden contra-productief zijn in het artikel op http://userfriendlyscience.com/reliability: heel kort samengevat komt het er op neer dat Omega unidimensionaliteit veronderstelt, terwijl geen enkele schaal perfect unidimensionaal is. Hoe breder een psychologisch construct, hoe lager de maximaal haalbare omega. Een dergelijke lagere omega is consistent met een hoge validiteit van de schaal; een hoge omega, in combinatie met een breed, multi-gefaceteerd, psychologisch construct is indicatief voor een lage validiteit.

Mocht je met co-auteurs of begeleiders werken die nerveus worden van de meer veelomvattende beoordeling van een schaal die ik in datzelfde artikel uitleg, dan gelden in principe dezelfde grenzen als bij coefficient alpha (Cronbach's alpha): de grenswaarden zijn immers gebaseerd op inschattingen van wat acceptabele meetfout is (i.e. acceptabele betrouwbaarheid, wat ongeveer het omgekeerde is van meetfout), en omega (en de GLB) schatten die betrouwbaarheid c.q. meetfout gewoon beter/accurater. De grenswaarden veranderen dus niet.

Maar nogmaals: er kan weinig goeds komen van het hanteren van, of iets noemen over, dergelijke grenswaarden :-) Als je in karma gelooft, zou ik het dus ten sterkte afraden :-)

door (77.8k punten)
...