Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Hallo,

Dit betreft het gebruik van de p-waarde en het BI bij de onafhankelijke t-toets.

Ik heb me laten vertellen dat indien de t-toets:

eenzijdig is: enkel p-waarde gebruiken en niet het betrouwbaarheidsinterval
tweezijdig is: p-waarde en het betrouwbaarheidsinterval in rekening brengen

Graag hieromtrent een bevestiging, want kan deze niet terug vinden in de cursus KDA.

Yves
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (140 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dit klopt inderdaad! Een betrouwbaarheidsinterval is per definitie tweezijdig.

In theorie kun je ook een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval uitrekenen. Bij eenzijdige toetsing kun je je nulhypothese alleen verwerpen als de uitkomst van je onderzoek consistent is met je hypothese (bij een eenzijdige t-toets heb je dus een goed gefundeerde hypothese die voorspelt dat de ene groep hoger gaat scoren dan de andere). Bij zo'n eenzijdig betrouwbaarheidsinterval hoef je dus alleen maar één punt uit te rekenen. Alle waarden aan de ene kant van de punt (consistent met je hypothese) zijn 'aannemelijk'; alle waarden aan de andere kant (tot en met oneindig of -oneindig dus) zijn niet 'aannemelijk'. Omdat de breedte van dat betrouwbaarheidsinterval dus oneindig is, is dit praktisch niet erg nuttig. Daarom werk je alleen met betrouwbaarhiedsintervallen als je tweezijdig toetst.

Overigens wordt in de praktijk bijna uitsluitend tweezijdig getoetst; onder andere omdat je natuurlijk wel heel erg goede redenen moet kunnen aandragen voor eenzijdige toetsing. Je stelt dan immers dat een uitkomst 'de andere kant op' praktisch onmogelijk is. Als die wel mogelijk is, moet je die immers kunnen detecteren; en dat kan uitsluitend met tweezijdige toetsing. Wij zijn tenslotte wetenschappers: onze taak is om in kaart te brengen hoe de wereld in elkaar steekt, en niet alleen als dat toevallig in lijn is met onze eigen hypothesen :-)

En nu we het er toch over hebben: in je eigen onderzoek is het altijd beter om betrouwbaarheidsintervallen te berekenen en rapporteren, dan om (alleen) p-waarden te rapporteren. Niet dat dat jou helpt bij je vraag, maar dit kan niet vaak genoeg gezegd worden :-)
door (77.8k punten)
Beste heer Peters,

In het werkboek staat op pag.  109 vermeld dat het betrouwbaarheidsinterval ook gebruikt kan worden om de uitkomst van een eenzijdige T-toets te beoordelen.

Er staat : "de alternatieve hypothese voor ongelijke gemiddelden wordt verworpen als de waarde 0 in het betrouwbaarheidsinterval ligt". Alternatieve hypothese: dan gaat het neem ik aan om een eenzijdige toets?

!! Verder in een uitwerking onderaan pag 115 en boven aan 116 staat : "hier moet eenzijdig getoetst worden, want er is voorspeld dat de vader...." en vervolgens wordt bij de beoordeling van deze eenzijdige toets bovenaan pag 116 ook het betrouwbaarheidsinterval betrokken.

Uw antwoord zegt min of meer het tegenovergestelde van wat ik hierover vind in het werkboek. Of begrijp ik iets verkeerd?

We hopen nog op antwoord voor de examens beginnen ;).

 

Hartelijk dank alvast,

Grt Marjan
...