Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

In studietaak 3.2 wordt het voorbeeld genoemd van een onderzoek m.b.t. cafeïneconsumptie en alertheid. Er wordt gezegd dat dit beter opgevat kan worden als een longitudinaal onderzoek. Welke definitie van longitudinaal onderzoek moeten we hanteren? Mij lijkt de meest logische definitie als bij een deelnemers op meerdere meetmomenten dezelfde variabele wordt gemeten. In het werkboek lijkt het echter alleen te gaan over dat er meerdere meetmomenten zijn. Dat lijkt me vreemd. Daarmee zou namelijk ieder experiment toch per definitie longitudinaal zijn, omdat het causale antecedent altijd wordt gemeten voor het causale consequent en er dus altijd meerdere meetmomenten zijn. 

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (270 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Er bestaat niet een definitie van longitudinaal onderzoek, maar meestal spreken we hiervan als er in een onderzoek meerdere meetmomenten zijn op verschillende tijdstippen. Het is daarbij niet belangrijk of op al die meetmomenten ook hetzelfde gemeten wordt, zolang er maar meer meetmomenten zijn op verschillende tijdstippen.

Bij een experiment met een voor en nameting vinden deze metingen doorgaans gelijk na elkaar plaats en spreken we daarom meestal niet van longitudinaal onderzoek. Echter, stel dat je een voormeting doet, dan een week later een manipulatie en dan een maand later een nameting, dan is het wel longitudinaal.

Echter, in thema 3.2 wordt het meten van caffeine consumptie en alertheid met een vragenlijst vergeleken met het uitvoeren van een experiment waarbij de hoeveelheid caffeine gemanipuleerd wordt en vervolgens alertheid wordt gemeten. Als je dan op 1 tijdstip meten met vragenlijst vergelijkt met een experiment waarbij eerst de manipulatie plaatsvindt en dan gevraagd wordt naar alertheid, kun je stellen dat in het eerste geval er sprake is van cross-sectioneel onderzoek (onderzoek op 1 meetmoment) en in het tweede geval het technisch gezien longitudinaal is (onderzoek op meerdere meetmomenten).

Samengevat, een experiment kun je opvatten als longitudinaal maar doorgaans spreken we hier pas van als er meer tijd zit tussen meetmomenten.
door (49.7k punten)
...