Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

In het online werkboek staat: "De conventie is om in meetmodellen en structurele modellen de variabelen die rechtstreeks gemeten of gemanipuleerd worden, de zogenaamde indicatoren, te verbeelden met rechthoeken; en de onderliggende variabelen met ovalen." Wat wordt hier precies mee bedoeld? In verwerkingsopdracht 3.3.5 worden alleen ovalen gebruikt, terwijl in de betreffende onderzoeken leeftijd, neiging tot nadenken en de cijfers van beide vakken waarschijnlijk direct gemeten worden. Waarom staan deze dan niet in rechthoeken? 

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (270 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Over het algemeen wordt onderscheidt gemaakt tussen 'manifeste variabelen' en 'latente variabelen'. De latente variabelen zijn de constructen die we willen meten, maar waarvoor geen directe meting mogelijk is. We hebben bijvoorbeeld bij het meten van depressie niet iets directs zoals 'depressiedeeltjes per cm2. Als we een depressievragenlijst afnemen, dan is de score op de vragenlijst wat we echt gemeten hebben, dus wat zich op aarde manifesteert. Onze hoop is dat depressiescore een aardige overeenkomst heeft met dat ongrijpbare en onmeetbare construct 'depressie'. Depressie is op dat moment een 'latente' variabele.

In een structureel model zouden dan de individuele vragen, of de depressiescore  manifest zijn, want dat is wat we als meetinstrument gebruikt hebben. Deze worden dan in blokken/vakken weergegeven. De hoop is dat de vragen samen een beeld van depressie geven, dus depressie zou dan als latente variabele weergegeven worden met een ovaal/cirkel.

door (63.0k punten)
...