Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Wat is het verschil tussen de paragraaf analyse en resultaten? Wat vermeld je waar?
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (490 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Bij de methode - analyse wordt beschreven wat het analyseproces zal zijn. Hier wordt de analyse genoemd die het stelsel van hypothesen zal toetsen, expliciet de rol van de variabelen in de analyse, en de toetscriteria, zoals alphaniveau, drempelwaarden van effectgrootten, e.d. Als een analyse in een veld als 'standaard' kan worden beschouwd dan is de sectie meestal beknopt en to-the-point. Analyses die minder 'standaard' zijn, worden vaak iets meer toegelicht.

In de resultaten komen de antwoorden op de onderzoeksvragen. De analyses worden gedaan, en de uitkomsten daarvan besproken.

Dan is er nog een beetje speelruimte voor stijl. Sommigen laten de methode compleet vrij van resultaten; dus alle datascreening, zoals verdelingen van afhankelijke variabelen, missingdatapatronen, etc. worden dan alleen aan het begin van de resultatensectie behandeld. Er zijn sommigen die dit al in de methode bij analyse doen. Ik zou dit alleen in de methode doen als die datascreening bepalend is voor je uiteindelijke analyse. Bijvoorbeeld: stel dat je afhankelijke variabelen allen extreem schots en scheef blijken. In onze cursussen hangen daar geen consequenties aan, maar in een masterthesis kun je de variabelen transformeren (logaritme ervan nemen bijvoorbeeld), of nonparametrische toetsen kiezen. In zo'n geval kan ik mij voorstellen dat je in de methode wilt aangeven: "door dit, doen we dat".

Eenzelfde redenering voor bespreken van factor- en itemanalyses in de methode bij meetinstrumenten. Meestal worden de psychometrische resultaten in de methode besproken bij de meetinstrumenten. Soms gebeurt dit in de resultaten, maar dat is vaak wanneer de psychometrische evaluatie van de schalen onderdeel is van de onderzoeksvraag.

Bottomline: in de resultaten worden de hypothesen getoetst, in de methode wordt aangekondigd hoe.
door (63.1k punten)
geselecteerd door
...