Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik werk met SPSS en het lukt me niet om het betrouwbaarheidsinterval voor scheefheid en spitsheid van 'age' te berekenen, behorend bij opdracht 2.6.5. De vraag is ook in 2017 gesteld: "Bij verwerkingsopdracht 2.6.5 staat onder de tabel met gemiddelde, mediaan en modus het volgende: Als voorbeeld bespreken we leeftijd. Het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de scheefheid van Age is [-0.5; 0.23], met een puntschatting van -0.14 en het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de spitsheid is [-1.19; 0.27], met een puntschatting van -0.46. "

Het antwoord dat werd gegeven was: "Als je liever SPSS gebruikt kun je dit zelf uitrekenen door de puntschatting voor scheefheid of spitsheid ('kurtosis') te nemen, en hier 1.96 * de bijbehorende standaardfout vanaf te trekken (om de ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval te krijgen) en bij op te tellen (om de bovengrens te krijgen)."

Om die berekening te maken heb ik het volgende gedaan: In de berekeningen in SPSS is de standdaarddeviate 6.029. Om de standaardfout te berekenen heb ik 6.029 gedeeld door de wortel van 168 (aantal deelenemers). Antwoord is 0,46514746. Als ik dat vermenigvuldig met 1,96 komt daar 0,9115 uit. Als ik dat getal vervolgens van de puntschatting aftrek en bij optel, kom ik niet op [-0.5; 0.23], zoals bij de opdracht 2.6.5 in het digitale werkboek staat. Wat doe ik niet goed?

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (180 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Als je de skewness en kurtosis voor leeftijd uitdraait met het commando descriptives, geeft SPSS je zowel het gemiddelde als de standaardfout. In het geval van de scheefheid is deze -0,14 en de bijbehorende standaardfout is .187. Als je deze vermeingvuldigd met 1.96 dan kom je afgerond op een betrouwbaarheid interval van [-0.5;0.23].
door (46.9k punten)
...