Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Twee vragen over deze opdracht:

- In de uitwerking wordt gesproken over een omega2 van .38, die komt ook uit mijn analyse. Er staat echter ook een betrouwbaarheidsinterval bij, maar die optie kan ik nergens vinden in Jamovi. Kan dit wel? Of komt het er uiteindelijk toch op neer dat we allemaal R moeten gebruiken omdat dat tot nu toe steeds het enige programma lijkt die alles kan berekenen?

- De hypothese wordt getoetst dmv een ANOVA. Ik had zelf getoetst via een t-toets, omdat ik dacht dat een ANOVA is voor meer dan twee variabelen. Hier gaat het om educatie en statkennis, dus twee. Waarom wordt toch gekozen voor ANOVA?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (310 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Er is geen programma dat alles kan berekenen. R kan wel meer dan SPSS en jamovi, maar er zijn dingen die zelfs R niet kan (maar bijvoorbeeld Mplus wel). Desaniettemin, als je maar 1 programma leert, is R veruit de beste keus, want je kunt er veel meer mee dan met SPSS of jamovi. Overigens is jamovi ook uitbreidbaar, dus over een paar jaar kan jamovi al veel meer dan nu.

Variantie-analyse is niet voor meer dan twee variabelen. Variantie-analyse kan wel multivariaat worden gebruikt, dus met meer dan twee variabelen, bijvoorbeeld met meerdere voorspellers (factoren bij anova) of meerdere afhankelijke variabelen (dat heet manova).

Maar bij IDA worden alleen univariate en bivariate analyses besproken, en je kunt anova ook prima gebruiken om bivariate verbanden te analyseren. Het heet dan ook wel eenweg anova. Een eenweg anova met een factor met twee niveau's is equivalent aan een t-toets (de $F$-waarde die je vindt is $t^2$).

Maar, met een eenweg anova kun je ook factoren met meer dan twee categorieen aan, en dat kan een t-toets niet.
door (77.8k punten)
...