Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

In de begeleidende tekst bij de tentamencasus in het digitaal werkboek voor Inleiding Data Analyse heet de tweede condition variabele: condition_mood. In de data set heet de tweede variabele condition_state. Mag ik ervan uitgaan dat hier een en dezelfde variabele bedoeld wordt?

Daarnaast staat in de casusomschrijving eerst dat de proefpersonen in 3 groepen verdeeld zijn terwijl uit de tabel met de variabelenomschrijving (en de data in de dataset) blijkt dat er 4 groepen zijn. Mag ik ervan uitgaan dat in het lijstje van 3 waarmee de casusomschijving opent, eigenlijk ook Placebo als aparte groep had moeten staan?

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (150 punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dit klopt, er stonden wat foutjes in de beschrijving van de tentamencasus. Deze zijn inmiddels aangepast.
door (44.6k punten)
...