Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Goedemiddag,

Aan het begin van thema 6.1 staat, ik citeer: 

"Binnen NHST nemen we aan dat er in de populatie geen verband bestaat tussen de twee variabelen. In dit geval betekent dat dus dat we aannemen dat het verschil tussen de gemiddelden in de populatie nul is."

Dit interpreteer ik dat al de 0-hypothese klopt er dus geen verschil is tussen de gemiddelden en dat de gemiddelden dus overeenkomen. Nu wordt de p-waarde later beschreven als .175. Dit interpreteer ik dan dat de 0-hypothese niet kan worden verworpen, omdat de p> .05. Dan betekend dit toch dat de 0-hypothese waar blijft en dat er dus geen significant verschil kan worden aangetoond tussen de gemiddelden? 

In het thema wordt naar mijn idee exact het tegenovergestelde gezegd, waardoor ik ontzettend in de war raak: 

"In dit geval is onze pp-waarde gelijk aan p = .175. Onder NHST wordt deze vervolgens vergeleken met het vooraf bepaalde significantieniveau, meestal 5% oftewel .05. De redenering is dat als de nulhypothese klopt, het wel héél toevallig zou zijn als net in deze ene steekproef zo’n extreem verschil gevonden zou worden dat het in minder dan 5% van de steekproeven voorkomt. Als dat toch gebeurt, en als er dus toch een pp-waarde wordt gevonden die lager is dan .05, dan is de redenering dat de steekproevenverdeling die is gebruikt om die p-waarde te berekenen, wel niet zal kloppen. Dit betekent dat die verdeling een andere vorm heeft, of een andere standaardfout, of verkeerd is gecentreerd. In de praktijk wordt altijd geconcludeerd dat het fout ging bij dat laatste: de steekproevenverdeling zal in de populatie wel niet gecentreerd zijn op 0. Dit heet het ‘verwerpen’ van de nulhypothese. Er wordt dan geconcludeerd dat beide variabelen samenhangen (oftewel, dat de gemiddelden verschillen)"

Kunt u mij uit de brand helpen? 

Met vriendelijke groetjes Sophie 

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (220 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Die uitleg betreft de uitleg van de NHST procedure; hier had een zin achter moeten staan dat in dit geval, die conclusie niet wordt getrokken omdat de kans op een $p$-waarde die je in 17.5% van de steekproeven vindt, niet zo klein is dat je die aanname verwerpt. Die zin ontbreekt - dank voor de melding, die wordt toegevoegd!
door (77.7k punten)
Bedankt!

Dus even nog voor de duidelijkheid: Het antwoord is hier dat de gemiddelden niet verschillen, want we verwerpen de 0-hypothese niet?
De $p$-waarde geeft hier inderdaad geen aanleiding om er vanuit te gaan dat de gemiddelden in de populatie verschillen. Het verschil dat we in de steekproef observeren kan zomaar gewoon toeval zijn.
...