Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Tijdens de online bijeenkomst van 27 februari wordt een t toets behandeld waarin gekeken wordt naar het verschil in motivatie van mannen en vrouwen in een cursus. Als spss wordt geopend zie ik dat man en vrouw als scale is aangegeven en raak verward. Dat moet toch nominaal zijn of zie ik iets over het hoofd?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (420 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Je ziet denk ik niets over het hoofd. Belangrijk is om te weten dat SPSS de kolom waarin een meetniveau wordt aangegeven eigenlijk vrijwel nooit gebruikt. Er zijn een bijzonder beperkt aantal analysetechnieken, die allen buiten onze cursussen vallen, waarbij SPSS gebruikt maakt van de kolom waarin het meetniveau van variabelen wordt gespecificeerd. Om deze reden loont het vaak niet om alle variabelen van scale (de standaarwaarde) over te zetten naar nominal.

Het zou netjes zijn geweest om dit wel te doen, om zo gelijk in SPSS een transparant codeboek te hebben, maar dit zou dan puur optisch zijn.

Samenvattend: je hebt goed opgemerkt dat de variabele strikt genomen op nominaal meetniveau gemeten is; je hebt ook goed opgemerkt dat in het programma hier een ander meetniveau aan gekoppeld werd. Het enige dat je niet kon weten is dat deze kolom in SPSS weinig waarde heeft.
door (59.6k punten)
Dank, ik raakte verward ook vanwege de eerdere onmogelijkheid om error barcharts te maken. (zie eerdere vraag hier) Ik dacht toen op een gegeven moment ook dat het niet lukte omdat de groep hier ook als interval stond aangegeven ipv nominaal. Maar het blijkt uberhaupt niet te kunnen, iets wat ik nog altijd niet goed begrijp. Want waarom geeft Field dan regelmatig aan dat het wel kan en adviseert hij ook zelftesten op dat vlak terwijl het kennelijk niet kan en ook niet wenselijk is. Dat boek is immers wel onze handleiding.
...