Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Vragen bij de oplossingen welke gegeven worden bij oefening 2.4:

  1. vraag verwijderd (antwoord elders gevonden)

  2. In de terugkoppeling op vraag 10 wordt gezegd: 'skewness en kurtosis vallen binnen de norm.'Mijn vraag: Wanneer kun je zeggen dat skewness en kurtosis binnen de norm vallen? Waar ligt het afbreekpunt? Ik heb de volgende waarden berekend: skewness = 0.282 en kurtosis = -.558.
  3. vraag verwijderd. 

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (380 punten)
bewerkt door
Kan deze vraag opgesplitst worden, zodat iedere vraag een eigen vraag is. Dit maakt het makkelijker om de antwoorden later voor andere vindbaar te maken.

Kunnen de vragen meer informatie bevatten? Zoals

- wat heb je al geprobeerd?

- wat gaat er volgens jou mis?

- waarom denk je dat het mis is?\

Geef waar mogeljik ook iets meer copy-paste info uit de vraag mee, zodat de vraag op deze site ook zoveel mogelijk vanuit deze site beantwoord kan worden
Ik heb de vraag aangepast.

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Een skewness en kurtosis zijn in absolute zin te evalueren (zie Field), maar ik geef de voorkeur aan de methode in Tabachnik en Fidell (2007) waar een significantietoets wordt gedaan.

SPSS doet deze niet. Deze kan handmatig eenvoudig gedaan worden door de absolute waarde te delen door de standaard-error. Dus de skewness te delen door de standaarderror van de skewness, en idem voor kurtosis. De SE staat in de kolom naar de skewness en kurtosis.

Deze deling levert een z-waarde op. Een z-waarde groter dan 3.29 (of kleiner dan -3.29) is een aantal standaarddeviaties afwijking van nul dat een p-waarde van kleiner dan .001 met zich geassocieerd heeft. Dit zou dan een significante (p < .001) afwijking van skewness en/of kurtosis betekenen.
door (63.1k punten)
Bedankt voor het antwoord! Ik was de z-waarde van 3.29 inderdaad al ergens tegen gekomen. Fijn om nu ook te weten hoe deze berekend wordt en wat deze betekent.
...