Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik lees in de leerstof dat ik tijdens de rapportage een vergelijking tussen twee gemiddelden als volgt moet beschrijven:

Gemiddeld haalden deelnemers met een onzichtbaarheidscape meer streken uit (M=5, SE=0.48) dan degenen zonder een cape M= 3.75, SE= 0.55). Dit verschil -1.25, BCa 95% CI [-1.83, -0.67] was significant, t(11)= -3.80, p= 0.0003, met effect van d= 0.65.

Wat betekent in deze formule de M (is dit het gemiddelde MAIN), wat wordt er bedoeld met BCa en CI? Hoe kan een verschil van -1.25 significant zijn als de nulhypothese verworpen wordt door middel van 0.05?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (140 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
M staat voor mean, Engels voor gemiddelde. Het gemiddelde van de ene groep is 5, die van de andere is 3.75, dat is dus een verschil van 1.25, wat wordt aangegeven door die -1.25 (negatief omdat de hoge score van de lage score wordt afgetrokken). Of dit verschil significant is (dus een p-waarde heeft kleiner dan .05) wordt getoetst met de t-toets, hieruit blijkt dat er een p-waarde bijhoort van .0003, wat kleiner is dan .05. CI staat voor confidence interval, engels voor betrouwbaarheidsinterval.
door (43.8k punten)
...