Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In onderdeel 2.2 staan voorbeelden van boxplots weergegeven, bij het voorbeeld van de rechtsscheve verdeling is zichtbaar dat de waarden van de gehele dataset <0 liggen en de mediaan meer naar het onderste gedeelte van de dataset. Het klopt toch dat alleen de locatie van de mediaan indicatief is voor de rechtsscheve verdeling, en niet de range van de dataset? Het viel me namelijk in eerste instantie op, dat vergeleken de 2 box plot ernaast (spits en bijna normaal) de waarden meer naar het negatieve liggen in plaats van gecentreerd om 0. Ik dacht toen dat dat ook indicatief was voor de rechtsscheve verdeling, maar ik bedacht me later dat dit niet hoeft omdat je thoeretisch gezien bijv. ook een rechtsscheve verdeling van leeftijd zou kunnen hebben (>0)? Dus het gaat meer om de locatie van de mediaan die in de boxplot zichtbaar is en indicatief is voor een links- of rechtsscheve verdeling?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (180 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De boxplots in Figuur 2.2.17 zijn allemaal gebaseerd op gestandaardiseerde data. Daarbij is dus het gemiddelde 0 en worden alle waarden aangegeven hoever ze van nul afliggen. De mediaan is de middelste score, dus bij een gestandaardiseerde normale verdeling ligt dit bij 0 en de andere scores liggen hieromheen verspreid. Bij een erg spitse verdeling liggen er relatief meer scores rond 0 en bij een scheve verdeling ligt zowel de mediaan als meerscores links of rechts van het midden. Je krijgt bij een rechtscheve verdeling dus altijd een negatieve waarde voor de mediaan (en bij een linksscheve verdeling een positieve waarde).

Als je ongestandaardiseerde boxplots zou maken voor leeftijd met een rechtsscheve verdeling dan zou de mediaan bijv. bij 20 kunnen liggen (terwijl dit bij een normaal verdeling bijv. 40 is).
door (46.9k punten)
...