Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Onderzoeksvraag 6: Is er een positief verband tussen neiging tot nadenken en inzet tijdens de studie?

Hypothese 7: Er is een samenhang tussen cijfer onderzoekspracticum inleiding data-analyse en cijfer op onderzoekspracticum experimenteel onderzoek

waarom is er geen sprake van een causaliteit bij de bovenstaande onderzoeksvraag en hypothese?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (510 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Causaliteit betreft altijd oorzaak-gevolg.

Als er een positief verband is tussen neiging tot nadenken en inzet tijdens de studie, is er puur bij gratie van dat gegeven geen reden om aan te nemen dat een van beiden wordt veroorzaakt door de ander.

Hetzelfde geldt voor het verband tussen de cijfers op twee cursussen.

Als je een verband tussen twee variabelen observeert, dat is dat bijna nooit causaal. Vandaar "correlatie impliceert geen causatie".

Soms kun je vermoeden dat twee variabelen causaal samenhangen. Laten we dat eerste voorbeeld nemen. Twee onderzoekers zouden de volgende verwachtingen kunnen hebben:

  1. Als mensen een hogere neiging tot nadenken hebben, verwerken ze leerstof dieper omdat ze er meer over nadenken, waardoor ze die beter begrijpen. Hierdoor is studeren leuker, waardoor ze meer inzet tonen.
  2. Als mensen meer conscientieus zijn, manifesteert dat zich onder andere in een hogere neiging tot nadenken. Bovendien zetten meer conscientieuze mensen zich meer in voor de studie (dat is zelfs onderdeel van de definitie van het construct).
Welk van deze twee verwachtingen je ook hebt, in beide gevallen verwacht je een verband te zien tussen neiging tot nadenken en inzet voor de studie. In het eerste geval zou dat causaal zijn (via begrip van de leerstof), en in het tweede geval zou het niet causaal zijn (zowel neiging tot nadenken als inzet zijn het gevolg van een andere variabele).
In een observationele studie zul je daarom nooit evidentie kunnen verwerven waaruit je kunt concluderen of er causaliteit is. Hiervoor moet je neiging tot nadenken manipuleren, en kijken of dat effect heeft op inzet tijdens de studie. Als de tweede onderzoeker gelijk heeft, zou je geen effect moeten zien. Als de eerste onderzoeker gelijk heeft wel.
Samenhang/verband zegt in zichzelf dus nooit iets over causaliteit.
door (77.7k punten)
...