Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Vraag 1

Studietaak 4.2, opdracht 4.2.1

Bij hypothese 1.5 is het aantal groepen 2 i.p.v. 1, te weten ‘voor- en nameting’, i.p.v. alle studenten die een cursus doen.

Maar het blijft toch dezelfde groep, even groot, met waarschijnlijk een ander gemiddelde?

Bij 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 vindt ook een voor- en een nameting plaats, maar daar is toch ook niet sprake van 4 (2x2) groepen (wel 2 verschillende groepen natuurlijk)?
in Bivariate statistiek door (250 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Formeel heb je gelijk en is dit inconsistent. Sowieso is het spreken over groepen eigenlijk verwarrend. Hierdoor lijkt het net alsof je iets anders doet dan bij bijvoorbeeld een correlatie-analyse.

In feit betreffen je analyses altijd het verschil tussen twee variabelen. Als een van die twee variabelen categorisch is (dus nominaal of ordinaal), dan manifesteren de verschillende meetniveau's van die variabele zich als groepen. Bij een dichotome variabele heb je twee groepen en doe je dus een t-toets. Bij een gepaarde t-toets wordt dit inderdaad verwarrend, omdat je normaal alleen over groepen spreekt in de context van een between-subjects design.

Je kunt verdedigen dat je alleen bij een between-subjects design van groepen kunt spreken, maar ook dat je bij beide designs van groepen kunt spreken. Het feit dat je in de praktijk bijna altijd uitval hebt, waardoor je groep op de nameting vaak niet meer precies dezelfde mensen zijn als de groep die je op de voormeting had, maakt dit duidelijk. Ongelijke groepsgrootte is niet de definitie van verschillende groepen :-)

Hier is dus wel wat discussie over mogelijk. Desalniettemin is het het gangbaarst om de formuleringen in deze opdracht te volgen, waarbij je bij between-subjects en split-plot designs de term 'groepen' gebruikt om groepen met verschillende proefpersonen aan te duiden, terwijl je als je alleen een within-subjects factor hebt, juist de verschillende niveau's van die factor aanduid met de term 'groepen'. Niet super consistent, maar wel zo gegroeid :-)
door (77.8k punten)
...