Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik begrijp niet waarom in deze opdracht er sprake is van 2 vrijheidsgraden? Er wordt weinig informatie verteld in de tekst over de verhouding van de variabelen.
Normaalgesproken is het toch N - 1DF?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (510 punten)
Heb je de bijbehorende stof al bestudeerd? Dit wordt daar uitgelegd. Of is die niet duidelijk? En zonee, welke stukjes zijn niet duidelijk?
Bedankt voor de reactie.
Ik heb de stof bestudeerd. Klopt het dan omdat mannen en vrouwen apart als categorie gezien het daarom 2 vrijheidsgraden bevat en daarmee 20  - 2?

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
Oh, wacht even, ik ben in de war. Ik dacht dat je het over anova had, waar je twee vrijheidsgraden hebt (voor de binnen-groepenvariantie en de tussen-groepenvariantie). Maar je bedoelt, denmk ik, "waarom is df = N - 2?"

Voor het gemiddelde zijn de vrijheidsgraden N-1; bij een t-test N-2. Ik vermoed dat dat is omdat het twee gemiddelde betreft, die je allebei moet schatten; dat 'kost' twee vrijheidsgraden.
door (77.8k punten)
Dit klopt. In een independent samples t-test wordt er aangenomen dat er twee populaties zijn waar een steekproef uit wordt getrokken. Dus iedere parameter schat een andere populatieparameter, die ieder daarom een vrijheidsgraad behoeven in de berekening van de verschilscore die getoest wordt.

Dit probleem doet zich bijvoorbeeld niet voor in een one-sample t-test, waar een gemiddelde getoetst wordt tegen een nulhypothetisch gemiddelde.
...