Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Hallo,

Voor de mra uit te voeren is een factoranalyse op de IV's gedaan (zie hieronder) en een itemanalyse, o.a. op de DV (zie boven). De ladingen resp. correlaties zijn zo laag .... wat te doen? Cronbach's alpha zijn wel in orde, tot hoog.

in Methodologie door (4.1k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dit hangt helemaal af van het meetmodel dat je gebruikt. Niet alle meetmodellen veronderstellen hoge correlaties tussen items. Als de geaggregeerde score bijvoorbeeld een index is, is er vaak geen reden om hoge correlaties te verwachten.

Dit is niet voor een opdracht in een cursus, neem ik aan - dus in dat geval moet je dit gewoon bespreken met je begeleider. Die weet -- hopelijk :-) -- welk meetmodel er wordt gehanteerd.

Kijk bovendien ook goed naar de verdelingen van de items. Het kan zijn dat je meetinstrument niet valide is in de populatie waar je je steekproef hebt geworven. In dat geval zie je andere verdelingen in de scores voor elk item dan in eerdere studies zijn gevonden.

Als dat inderdaad het geval is, kun je deze data niet gebruiken om je onderzoeksvragen te beantwoorden: de scores op de items zijn dan niet indicatief voor het doelconstruct. In dat geval is dit, vrees ik, een harde les: nooit een meetinstrument inzetten in een 'echte studie' voordat je voldoende voorstudies hebt gedaan om je ervan te vergewissen dat het meetinstrument ook echt werkt in je doelpopulatie...
door (77.8k punten)
...