Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik ben toe aan de resultatensectie van mijn eindverslag Experimenteel Onderzoek. Als voorbeeld pakte ik het als goed bestempelde verslag van thema 5 er bij. Ik zie daar in de resultatensectie helemaal niks staan met betrekking tot datascreening, terwijl in mijn rubric staat: datascreening  informeert de lezer over patronen van missende data, outliers en assumptieschendingen van de uitgevoerde toetsen.

Is het voorbeeldverslag dus toch wat minder goed, of hoef je alleen iets over datascreening in je verslag te zetten op het moment dat er iets afwijkt?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (310 punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks
Er lijkt een update nodig te zijn van het 'goede' verslag. Deze komt nog uit een tijd dat datascreening geen tentamenonderdeel was.

Verwerkingsopdrachten bij thema 2 zouden goede voorbeelden moeten geven van criteria, rapportage en overwegingen.
door (63.0k punten)
0 leuk 0 niet-leuks
Voorbeeldverslagen zijn voorbeelden; ze zijn niet perfect.

Als voorbeeldverslagen perfect zouden zijn, zou het maken van opdrachten neerkomen op het zo goed mogelijk nadoen van het voordeelverslag. Op basis van een nagemaakt verslag kan niet goed worden beoordeeld of de betreffende competenties aanwezig zijn.

Als voorbeeldverslagen gewoon nagemaakt konden worden, zouden we het ingeleverde verslag niet langer als toets kunnen gebruiken. Hoogstens een toets van hoe goed dingen nagedaan kunnen worden; maar niet een toets van begrip.

Als je het voorbeeldverslag wel nadoet, is er dus geen enkele garantie dat die delen daardoor goed zijn.

Nog los van dat die functie van een voorbeeldverslag (i.e. iets om na te doen) de toets zou invalideren, geldt bovendien dat verslagen altijd anders zijn. Artikelen (en dus verslagen) komen tot stand door een wisselwerking tussen veel aspecten (e.g. theorie, design, gebruikte analyses, stand van het onderzoek in een veld, gebruikte instrumenten, etc etc). Artikelen (en dus verslagen) zijn dus niet een soort "technisch rapport" die bij wijze van spreken op basis van een algoritme ingevuld zou kan worden. Enerzijds zijn ze dat natuurlijk wel: de methodesectie moet altijd de informatie over de methode bevatten. Maar hoe dat precies het beste vermeld kan worden is niet als een soort beslisboom uit te werken; dit volgt uit de bepaling van wat de belangrijke en minder belangrijke elementen zijn gegeven de theorie, onderzoeksvraag, methode, etc. Dit is bijna nooit hetzelfde voor twee studies, dus hoewel het voorbeeldverslag een, wel, voorbeeld, is, is het niet de bedoeling dit 'na te maken'. Het is een voorbeeld van hoe het er bijvoorbeeld uit kan zien; geen voorbeeld van hoe jouw verslag eruit moet zien. Daarvoor kan geen voorbeeld worden gegeven, omdat dat dus afhangt van te veel factoren.

Er is dus in deze cursus (en in andere cursussen) niet zo dat een voorbeeldverslag is is zodat het nagedaan kan worden.
door (77.8k punten)
...