Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik onderzoek of de verandering in psychologische behoeften (autonomie, competentie en verbondenheid) de verandering in intrinsieke motivatie in jeugd sporters kan voorspellen. Hierbij heb ik in in mijn regressie analyse een interactie effect tussen ervaren autonomie en groep, welke significant is. Er zijn verder geen significante hoofd of andere interactie effecten. Ik vraag me af hoe ik dit moet interpreteren. Voor groep 1 is de relatie tussen autonomie en intrinsieke motivatie dus anders dan voor groep 2. Hoe kan ik weten in welke groep de autonomie de intrinsieke motivatie wel kan voorspellen en in welke niet? Hoe bepaal ik de b en p waarden?
in Modeleren (SEM en Multilevel Analysis (mixed methods, HLM)) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Als je twee groepen hebt, dan is de 'groeps'variabele de 'dummy' alleen. Dit interpreteer je zoals bij alle dummies in een regressieanalyse. Het begint met herkennen wat volgens je analyseprogramma groep '0' is, de referentiegroep. Meestal wordt dit expliciet aangegeven in de output, bijvoorbeeld dat de dummy variabele een naam krijgt, zodat je weet welke groep als variabele is opgenomen.

1) de basis is het intercept. Dit is het gemiddelde van groep '0' na controle voor alle covariaten (overige variabelen). Dus als je wilt weten wat het gemiddelde van groep '0' is dan kijk je naar het intercept.

2) de hoogte van het regressiegewicht van de dummy. groep '1' heeft een ongestandaardiseerd regressiegewicht (B). Deze moet je optellen bij het intercept om het gemiddelde van groep '1' te weten na controle voor covariaten. Als het gewicht positief is dan is het gemiddelde dus B hoger dan het gemiddelde van groep 0, en als het negatief is dan is het gemiddelde van groep 1 dus B lager dan het gemiddelde van groep 0.

Hopelijk helpt dit bij de interpretatie!
door (63.5k punten)
...