Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Hallo allemaal,

Ik heb een vraag betreffende opdracht 4.3.1. Ik loop hier steeds op vast, dus vandaar dat ik mijn vraag hier stel.

Mijn probleem steekt zich de kop al op bij de uitvoering van het antwoord voor de eerste hypothese die ik geformuleerd heb in studietaak 1 voor casus 1.
De eerste hypothese luidt dan ook: 

De toename in statistiekkennis is groter bij studenten die de toegepaste cursus gevolgd hebben, dan bij de studenten die de traditionele cursus gevolgd hebben.

Na uitwerking van de onafhankelijke T-toets in SPSS krijg ik deze tabel uit:

 

Het gegeven antwoord in het werkboek is als volgt:

"Het gemiddelde verschil tussen de statistiekkennis na afloop van en voorafgaand aan de cursus is voor studenten die de toegepaste cursus gevolgd hebben, groter (M = 42.95,SD = 6.70) dan voor studenten die de traditionele cursus gevolgd hebben (M = 26.67, SD = 9.30). Het verschil tussen deze gemiddelden is significant (t(40) = -6.51, p = < .001). (Er wordt eenzijdig getoetst, dus eigenlijk moet de p-waarde gedeeld worden, maar bij een dergelijk kleine p-waarde is dit niet zinvol.) De grenzen van het 90% betrouwbaarheidsinterval zijn -20.50 en -12.08. De waarde 0 valt dus niet in het interval. 
De hypothese dat de toename in statistiekkennis groter is bij studenten die de toegepaste cursus gevolgd hebben, dan bij studenten die de traditionele cursus gevolgd hebben, wordt dus geaccepteerd."

Ik weet niet of het nu eraan ligt dat ik te ver aan het doordenken ben of juist niet ver genoeg, maar mijn vraag is nu: heb ik de foute t-toets uitgevoerd? Zo ja: welke moet ik dan gebruiken (en waarom?). Zo nee: hoe haal ik in hemelsnaam de juiste waardes uit deze tabel?
Als jullie de Independent Samples T-Test tabel ook nog nodig hebben, kan ik jullie die ook nog wel geven. Ik hoor graag van jullie!

Alvast bedankt!

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (500 punten)
gehercategoriseerd door

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
Beste lucanowak,

je hebt het wel goed gedaan, je moet inderdaad de onafhankelijke t-toets gebruiken. Je bent alleen vergeten om de gemiddelden van traditioneel en de gemiddelden van toegepast van elkaar af te trekken. Er wordt namelijk gevraagd naar het gemiddeld verschil bij de verschillende cursussen. Als je de waarden van elkaar aftrekt, dan krijg je wel de gegeven waarden in het antwoord.

 

Succes!

Groet,

Mirjam Eekhof
door (310 punten)
Ah, ja, heel erg bedankt!
Nu blijf ik dus alleen nog steeds vasthangen op de standaard deviatie... Hoe haal ik voor de toegepaste cursus de waarde 6,70 uit de tabel, en voor de traditionele cursus 9,30?
Heb je de standaard deviaties van de verschilscores uitgerekend? Wat komt daar uit?
Oh!!! Ik snap het al.
Ik moest dus voor de standaard deviaties de onafhankelijke T-toets uitvoeren, maar dan met als "test variables" alleen maar de variabel "verschilscore" selecteren.
Heel erg bedankt allebei!
Ik heb me rot gezocht hoe ik dit moest oplossen tot ik zag dat verschilscores in het sav-document een apart ingevoerd gegeven was. Het is wellicht een optie om dit als hint in de opgave mee te geven.

Ik bemerk een neiging in deze cursus om te weinig informatie in vragen of bronnen mee te geven danwel om slecht door of terug te verwijzen. Dat is, iig voor mij, enorm frustrerend.
Ik zal dit meenemen in de revisie, en nog eens goed opletten of de juiste informatie is verschaft! Ik liep toevallig vanochtend in overleg met een student tegen een soortgelijke situatie aan. Ik denk dat dit relatief eenvoudig op te lossen is door de taken iets anders te structureren, dus dat zal ik doorvoeren bij de revisie.
...