Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

De vraag is al eerder gesteld, maar hier kwam geen antwoord op. Ik loop hier nu ook tegenaan. Vanuit IDA heb ik geleerd dat cohen's d in R automatisch wordt berekend (bij bv de onafhankelijke t-toets). Nu heb ik voor vraag 13 een onafhankelijke t-toets (voor ongelijke varianties) gedraaid en hier komt een totaal andere cohen's d uit dan in de terugkoppeling staat, namelijk 1,13 ipv 18,956. Ik heb het boek van Field erbij gepakt en zie dus dat voor het uitrekenen van cohen's d de sd van de controle groep is gebruikt ( want sd is ongelijk dus is optie 1: sd van controle groep of optie 2: de 'pooled sd). R heeft dus de sd van de experimentele groep (fouten) gebruikt voor cohen's d, ik heb zelf ook de pooled variant uitgerekend en daar kwam ik 0,97. Doe ik nou iets verkeerd in R, of is dit een bug of is het altijd verstandig om dan toch maar handmatig cohens d uit te rekenen in geval van ongelijke sd ? 

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (280 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Welke functie heb je in R gebruikt?

Welke schatting voor de standaarddeviatie je gebruikt, hangt af van je aannames. Er is dus geen fout of goed; en meestal kun je specificeren welke gebruikt moet worden.

De 'meanDiff' functie in het 'rosetta' package heeft bijvoorbeeld een 'var.equal' argument (zie https://r-packages.gitlab.io/rosetta/reference/meanDiff.html), en andere functies zullen andere argumenten hebben om te specificeren wat je wil.

Je kunt hulp krijgen bij een functie in R door de functienaam te laten voorafgaan door een vraagteken, bijvoorbeeld:

?rosetta::meanDiff

door (77.7k punten)
Oke, dus in het geval van desbetreffende opdracht is de sd van de controle groep gebruikt, omdat die dan als baseline geld? Begrijp ik het dan goed?

Ik heb inderdaad de meanDiff functie gebruikt, en met zowel de var equal no en var equal yes, maar geen enkele komt met een cohen's D uit de opgave.

(daarnaast heb ik ook wat verschillende andere functies gebruikt zoals b.v. dat %% cohens_d en een cohen.d, maar ook daar kom ik niet op deze uitkomst... echt irritant)

Heb je wellicht een voorbeeld code waarbij je bij meanDiff dus aangeeft dat de sd van grouping variable gebruikt moet worden voor cohen's d want zelf kom ik er nu even niet uit?

De link https://r-packages.gitlab.io/rosetta/reference/meanDiff.html), werkt trouwens niet meer. ik heb een andere pagina van rosetta, maar helaas is daar nog maar de helft ingevuld..;-)
...