Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

De vraag was:

Wat voor soort design wordt in dit onderzoek gebruikt? Wat is of zijn de onafhankelijke variabelen, en wat de afhankelijke variabelen? Welk meetniveau hebben deze variabelen? Wat zijn eventueel zwakke punten in het design?

Mijn antwoord:

                        t0         t1         t2

Groep1           O1 X1 O2 X2 O3   Milde sanctie

Groep 2          O4 X1 O5 X2 O6   Zware sanctie

Mixed design: repeated measures in combinatie met independent design. Verschillende meetmomenten met verschillende groepen.

Onafhankelijke variabelen:

1. Sanctie. Mild en zwaar. Ordinaal 

2. Rechtvaardigheid: rechtvaardig (iedereen zelfde behandeling) en onrechtvaardig (manager uitgesloten van regel). Ordinaal.

Afhankelijke variabele: regelnaleving. Intervalniveau

Zwakke punten: Geen controlegroep zonder sancties. 

Antwoordmodel: 

Het is een experimenteel design met een voor- en nameting, waar eerst de sanctie wordt gemanipuleerd, en daarna de rechtvaardigheid. De onafhankelijke variabelen zijn respectievelijk, sanctie en rechtvaardigheid, beide met nominaal meetniveau. De afhankelijke variabele is privégebruik van bedrijfsmiddelen, hier opgevat als een variabele met interval meetniveau. Zwak punt is dat er geen gebruik wordt gemaakt van counter-balancing. Er is altijd eerst de rechtvaardige en dan de onrechtvaardige conditie.

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (200 punten)
Wat is precies de vraag?

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...