Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Als je twee meetmomenten hebt van een score (bijvoorbeeld Engelse toets op t=0 en t=1) en je wil bijvoorbeeld 1) het effect van wel of niet op vakantie Engeland en daarbij 2) de lengte van die vakantie, meenemen, dan kan je (veronderstel ik) zowel een repeated measure doen met de scores op de Engelse toets op t0 en t1, of je kan de voormeting (t0) ook meenemen als covariaat in de ANCOVA. Maar wanneer gebruik je de 1e en wanneer de ander? Wat is het verschil?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (160 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Over het algemeen maakt het niet veel uit welke gekozen wordt, maar de technieken specialiseren zich ieder in een ander facet van een hypothese. De ANCOVA geeft helder informatie over het verschil tussen groepen, terwijl de RM-ANOVA meer informatie verschaft over de verschilen tussen herhaalde metingen.

Bij een ANCOVA met de voormeting als covariaat is het doel van de voormeting als covariaat om uit te sluiten dat verschillen op de nameting het gevolg zijn van verschillen op de voormeting. Het nadeel is dat dit op zichzelf weinig informatie geeft over eventuele toe- of afname. Dit kan geevalueerd worden in de tabel met parameter estimates..

Bij een RM-ANOVA geeft het within-subject effect een helder beeld over de verandering over tijd. Het is mogelijk om contrasten op te stellen om specifieke hypothesen in het within-subject effect te toetsen. Het is iets lastigere output om te interpreteren en te visualiseren, maar het visualiseren van een verandering over tijd is veel eenvoudiger dan bij de ANCOVA.

Uiteindelijk is dus eigenlijk de keus afhankelijk van de vraag in hoeverre 'verandering over tijd' een essentieel deel van de hypothese is. Als toe- of afname op zichzef secondair aan de vraag is, dan volstaat op zich een ANCOVA. Als toe- of afname, of complexe patronen daarin primair deel van de hypothese zijn, dan maakt een RM-ANOVA het leven een stuk makkelijker. 

door (63.1k punten)
...