Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik dacht dat ik snapte wat een within-subjects design (binnenproefpersonendesign) is, namelijk een onderzoek waarin alle proefpersonen aan alle experimentele en controlecondities worden blootgesteld.

Maar ik lees ook dat een within-subjects design betrekking kan hebben op  veranderingen tussen herhaalde metingen.

Betekent dat, dat je van de verschillende variabelen in (bijvoorbeeld) een factoriele ANOVA ook een within-subjects desing kan maken? Bijvoorbeeld, als ik kijk naar het factoriele design in 'Discovering Statistics ...' van Andy Field op bladzijde 611 (Hoofdstuk 14, 5e editie), kunnen de kolommen Attractive en Unattractive samen de within-subjects vormen voor de variabele Alcohol/Placebo, Alcohol/Low dose, Alcohol/high dose?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (160 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Within betekent dat alle proefpersonen aan alle condities zijn blootgesteld. Dus dat er geen groepen zijn die verschillende condities doorlopen hebben. Een voorbeeld van within subjects met betrekking tot je vraag:

Als alle proefpersonen, dus niet 'over het geheel' maar letterlijk ieder individu, alle condities doorlopen, dus iedere individuele proefpersoon heeft een keer alchol aangeboden gekregen en een keer een placebo, dan is er sprake van een within subjects factor.

Als proefpersonen in groepen zijn ingedeeld, dus bijvoorbeeld een groep krijgt een lage dosis, en een andere groep krijgt een hoge dosis. Dan is er sprake van een between subjects factor.

In dit voorbeeld zou er dan sprake zijn van een mixed design. Er is een within-subjects factor 'conditie {alcohol/placebo}' en een between-subjects factor 'dosis {laag/hoog}'. Dit zou er bijvoorbeeld uit kunnen zien als:

Placebo Alcohol
Groep 1 (lage dosis) ... ...
Groep 2 (hoge dosis) ... ...

In de tabel is te zien dat ieder individu zowel placebo als alcohol krijgt (within), maar dat dosis per groep varieert (between).

Het is mogelijk om alles between te maken (vier groepen conditie/dosis {placebo/laag, placebo/hoog, alcohol/laag, alcohol/hoog) of alles within (vier fasen waarin conditie en dosis gevarieerd wordt). 

Een voormeting, nameting, followup kunnen ook als within-subject condities gezien worden, een factor 'tijd' {voor, na, followup}. Als iedere individuele proefpersoon alle tijdsmomenten aangeboden krijgt, dan is het een within-subjects factor. 

Er zijn situaties mogelijk waarin tijd between wordt, bijvoorbeeld in een cohort-studie,

door (63.5k punten)
...