Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Nu ben ik toegekomen aan de sportcasus. Klopt het volgende:

  •  leeftijd: 1 = jonger dan 45; 2 = ouder dan 45
  • voorlichting: 1 = controle; 2 = digitale folder; 3 = persoonlijke voorlichting
2x3 factorieel design is dus: de condities van leeftijd en voorlichting dus: resp. 2 condities en 3 condities.
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (1.4k punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Factorieel heeft betrekking op de between subjects measures. Onafhankeljike variabelen van nominaal meetniveau worden ook wel 'factoren' genoemd. Factorieel betekent daarom 'meer dan 1 onafhankelijke variabele gemeten op nominaal meetniveau'.

2x3 betekent dan dat er twee onafhankelijke variabelen zijn, één bestaat uit twee niveau's (groepen), en één bestaat uit drie niveau's. Factorieel betekent dat proefpersonen aan een combinatie van de twee variabelen zijn blootgesteld, dus dat er 2x3 = 6 condities zijn.

Zonder verdere informatie wordt meestal aangenomen dat 2x3 slaat op de between subjects. Soms zie je een afwijkende notatie, zoals 2bx3bx2w. In dit geval staat de b voor between en de w voor within. Bij mixed designs, zeker als de within-subjects factor niet 'tijd' is, maar een set experimentele condities die aan alle proefpersonen zijn toegewezen, wordt nog wel eens het design op deze wijze verduidelijkt. In dit geval zijn er dan 2bx3b = 6 between subjects condities, maar zijn er 2x3x2w = 12 'observaties' van condities. Deze complexiteit valt buiten het domein van de cursus.

Zie voor meer informatie paragraaf 14.2 in het boek van Andy Field
door (61.1k punten)
geselecteerd door
...