Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In deze vraag wordt gesteld dat respondenten een positievere attitude hadden over de groene dan over de blauwe folder.

Dit zou volgens het antwoord een onafhankelijke t-toets moeten zijn. Ik vraag mij af of je dit met deze informatie wel zo kunt stellen. Er wordt namelijk niet gesproken over de aantal ondervraagde groepen. Als je de attitude van de verschillende folders wilt vergelijken is het toch eigenlijk logischer om een gepaarde t-toets te doen (meer power)?
Ik ben van mening dat het inderdaad een onafhankelijke t-toets kan zijn, maar dat gepaard ook mogelijk is (en daarmee antwoord B niet per se goed is). Eigenlijk zou de vraag meer informatie moeten bevatten om een goed antwoord te kunnen geven denk ik.
Zie ik iets over het hoofd?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (570 punten)
Ik ben het helemaal met je eens. Maar er zal wel gesteld worden dat je niks zelf moet gaan verzinnen: het staat er niet, dus is het niet gebeurd. Net zoals er geen multilevelanalyse is afgenomen en er geen komeet is neergestort. (zie mijn vraag over de externe validiteitsbedreiger die geen externe validiteitsbedreiger is)

Ik lees graag mee.

Grs Klaasje
Dat zou een antwoord kunnen zijn zoals ik het kan geven ;). Maar de vraag op dit forum mist cruciale informatie uit de tentamenvraagtekst, en die had in de onderzoeksvraag meegestuurd moeten worden om het probleem te kunnen overzien

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks

De vraag is onvolledig gesteld, waardoor het lijkt alsof er meer ruimte voor interpretatie is dan de tentamenvraag toestaat.

Er wordt in het oefententamen een t-waarde gegeven in de vorm t(xx.xx) = xx, p = .xx.

Er zijn twee antwoord-opties:

  1. Geen correctie voor ongelijke varianties
  2. Onafhankelijke t-toets

Hoewel een beetje een flauwige vraag is, blijft er op zich maar 1 antwoord mogelijk. Het is ondubbelzinnig helder dat er, gezien de decimalen in de vrijheidsgraden, wel een correctie op de vrijheidsgraden (voor ongelijke varianties) heeft plaatsgevonden. Dan blijft enkel nog de optie over dat het een onafhankelijke t-toets betreft. Er is geen optie c ‘gepaarde t-toets’, en het is ook niet zo dat optie b onmogelijk is gegeven de vraagtekst, dus dat er geen enkele goede optie is.

Een bijkomend probleem is dat in een gepaarde t-toets geen groepen vergeleken worden. Derhalve kan er ook daarom niet tussen ‘groepen’ een verschillende variantie zijn. Dit heeft tot gevolg dat er geen correctie op de vrijheidsgraden kan worden gedaan voor ongelijke varianties.  Het hele feit dat er een t-waarde gepresenteerd wordt met een gecorrigeerde df sluit de gepaarde t-toets daarom op zichzelf al uit.

door (63.5k punten)
bewerkt door
...