Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Onder het kopje F-statistic op blz. 662 van Field (blz. 554 van 4e editie Field) staat:

Als deze waarde groter is dan 1, betekent dit dat experimentele manipulatie enig effect heeft naast effect van factoren die buiten experiment vallen (residual).

Daarnaast heb ik het volgende gevonden:

- als varianties van beide groepen even groot zijn, is de uitkomst 1. 

- Als de variantie van x (MSm) groter is dan y (MSr) dan zijn waarden groter dan 1

- Als variantie van x kleiner is dan y dan zijn waarden kleiner dan 1, maar nooit kleiner dan 0.

Dit vind ik wel interessant om te weten. Het noemen van de vrijheidsgraden is sowieso van belang en kijken of de F-waarde significant is. 

Terugkomend op de titelvraag: hoe interpreteer ik een F groter en kleiner dan 1? hierbij doel ik op:

-  richtlijnen: bijvoorbeeld een F-waarde > 1 heeft enig effect, van 4 gemiddeld effect en 8 groot effect. 

- of een F-waarde < 1 betekent dat factoren buiten het experiment meer effect hebben dan de experimentele manipulatie

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (1.4k punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
Het is nooit zinvol om de F-waarde zo te interpreteren. Ik neem aan dat Field het ook enkel zo presenteert om begrip te kweken van wat de F-waarde is: een ratio van tussengroepenvariantie en residuele meetfout bijvoorbeeld. De F-waarde wordt enkel in samenhang met de vrijheidsgraden geinterpreteerd, en dan meestal in de vorm van een p-waarde, of effectgroottemaat. Het is zinvoller om deze 'vertalingen' van de F-waarde te gebruiken dan de F-waarde zelf.
door (63.5k punten)

Bedankt!

Field had alleen benoemd dat als de F-waarde >1, betekent dat de experimentele manipulatie enig effect heeft naast het effect van factoren die buiten het experiment vallen (residual).

Voor meer informatie zocht ik verder op internet en zo kwam ik "het interpreteren van de F-waarde" tegen.

...