Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Beste lezer, 

Tijdens het oefenen met de oefenopdracht thema 5 kom ik bij de volgende vraag: Toets of de ingestelde maatregel op t1 een effect heeft op de mate van privégebruik van de bedrijfsmiddelen. Toets vervolgens of de beleving van een onrechtvaardige maatregel een effect heeft op de mate van privégebruik van de bedrijfsmiddelen.

ik heb dit geprobeerd te beantwoorden met een Repeated Measures Design (RMD) Anova. Mijn uitwerkingen: 

Om deze vraag te beantwoorden gebruik ik een RMD Anova. Om de spfericiteit te testen gebruiken we de Mauchly test, deze is significant, Mauchly’s W (2) = 0,83, p = < 0,001. De epsilon van Greenhouse Geisser is > 0,75, dus ik gebruik de Huynh-Feldt correctie, deze is ε = 0,87. De effect van de sancties en de beleving van de onrechtmatige maatregel heeft effect op het gebruik van privégebruik van bedrijfsmiddelen, F (1,71, 218) = 55,32, p = <0,001, ω2 = 0,31.

Uit de repeated contrast blijkt dat er een significant verschil is tussen PGB0 en PGB1, F (1,126) = 118,92, p = < 0,001, ω2 = 0,49. De gemiddelde van PGB0 (M = 3,89; SE = 0,13) verschilt met 1,49 met PGB1 (M = 2,39; SE = 0,12). Hieruit kan geconcludeerd worden dat een sanctie effect heeft op het privégebruik van bedrijfsmiddelen.  Ook blijkt uit deze contrast dat er een significant verschil is tussen PGB1 en PGB2, F (1, 126) = 53,24, p = < 0,001, ω2 = 0,30. De gemiddelde van PGB1 (M = 2,39; SE = 0,12) verschilt met 0,86 met PGB2 (M = 3,26, SE = 0,16). Hieruit kan geconcludeerd worden dat het invoeren van een onrechtmatige maatregel leidt tot meer privégebruik van bedrijfsmiddelen.

Het antwoord van OU is: 
Of de ingestelde maatregel op t1 een effect heeft op de mate van het privégebruik van bedrijfsmiddelen moet onderzocht worden met een gepaarde t-toets, met PG0 en PG1 als paar. Hieruit blijkt dat op t1 het privégebruik significant lager (1.49) is dan op t0, t(126) = 10.91; p < .001. Of de beleving van een onrechtvaardige maatregel een effect heeft op de mate van privégebruik van de bedrijfsmiddelen kan getoetst worden met een gepaarde t-toets met PG1 en PG2 als paar. Hieruit blijkt dat op t2 het privégebruik significant hoger (M = 3.25) is dan op t1 (M = 2.39), t(126) = 7.30, p < .001, de regelnaleving is dus afgenomen.

Mijn vraag is of ik er goed aan gedaan heb om een RMD Anova te gebruiken in plaats van twee gepaarde t-toetsen? Dit met oog op kanskapitalisatie, hoe meer toetsen je doet, hoe groter de kans op een type 1 fout.

Bij voorbaat dank,

Joeri van Tienen

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (230 punten)
Mijn gevoel zou zijn 'ja', maar ik moet ook toegeven dat ik door de bomen het bos niet zo goed kan zien. Zou je misschien voor de zekerheid nog een bottom-line samenvatting van de verschillen kunnen geven? Was deze serie t-toetsen 'het' antwoord op de vraag, of was dit een demonstratie van een alternatieve analysestrategie?

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...