Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Beste lezer,

Ik ga een regressie analyse uitvoeren waarbij intelligentie en mutatie type (= dummyvariabele) beide als onafhankelijke variabele worden meegenomen. Echter, deze twee variabelen zijn ook aan elkaar gerelateerd (vermoedelijk dus multicollineariteit). Dit beïnvloed natuurlijk de interpretatie en ik vraag me daarom af wat te doen. Natuurlijk kan ik de data centreren, maar dit lijkt me niet geschikt gezien het feit dat mutatie type een dummyvariabele is met enkel 0 en 1. Een andere optie is om een extra regressie uit te voeren, voor de mutatie typen afzonderlijk. Wat zou u adviseren? Groetjes, Lotte
in Methodologie door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Hoe sterk hangen de twee variabelen samen? Wat is de Cohen's d (of, wat zijn de gemiddelden per mutatietype en de standaarddeviatie van intelligentie? Je kunt ook een scatterplot maken, zodat je kunt zien of mutatietype en intelligentie heel sterk samenhangen. Als dat verband niet sterk is, is er ook geen sprake van multicollineariteit.
door (77.8k punten)
...