Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Er moet een copyright label in de vragenlijst worden getoond.
in Online vragenlijsten door (140 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Copyrights staan in principe haaks op het bedrijven van wetenschap: het is belangrijk dat materialen openbaar beschikbaar komen en gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld replicaties zonder dat daarvoor rechten (af)gekocht hoeven te worden. Waarvoor is die copyright nodig, en weet je zeker dat dat nodig is?
door (77.7k punten)
Dat snap ik; de vragenlijst zelf is echter ontwikkeld in samenwerking met mijn werkgever, het gaat om validatieonderzoek. Mijn werkgever eist dat er een copyright op staat. Volgens de richtlijnen van de OU (las ik) is het alleen zo dat data gedeeld worden.

De vijf principes van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit zijn Zorgvuldigheid, Onafhankelijkheid, Verantwoordelijkheid, Eerlijkheid, en Transparantie. Dit sluit aan bij de Open Science principes (de OU volgt deze principes, zie de OU website).

De UNESCO (i.e. de United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) benoemt in haar 'draft' voor de Open Science recommendations (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837) dat Open Science op zijn minst de volgende principes omvat:

  • Open Access
  • Open Data
  • Open Source/Software and Open Hardware
  • Open Science Infrastructures
  • Open Evaluation
  • Open Educational Resources
  • Open Engagement of Societal Actors
  • Openness to Diversity of Knowledge

Bij de eerste, Open Access, leggen ze het volgende uit:

Open access generally involves users being able to gain full and immediate access to and unrestricted use of scientific outputs including scientific publications, data, software, source code and protocols, produced in all parts of the world, free of charge to the user and re-usable. Subject to the users’ properly attribution of source and authorship, all users are granted free, irrevocable, worldwide rights to access, copy, retain, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any medium for any responsible purpose. In the case of scientific publications, the publication and all related scientific outputs (e.g. original scientific research results, raw data and metadata, software, including source code, source materials, digital representations of pictorial and graphical materials and scholarly multimedia material), should be deposited, upon publication, in at least one online repository using suitable technical standards that is supported and maintained by an academic institution, scholarly society, government agency, or other well-established non-profit organization devoted to common good that seeks to enable open access, unrestricted distribution, interoperability, and long-term archiving.

Dit staat haaks op copyrights.

Een bijkomend groot probleem met copyrights op meetinstrumenten, los van de directe ethische implicaties (i.e. onderzoekers met weinig middelen kunnen die meetinstrumenten niet gebruiken), is dat ze onherroepelijk een belangenverstrengeling introduceren.

Op het moment dat een organisatie geld kan verdienen met een meetinstrument kan die organisatie niet langer onafhankelijk onderzoek doen naar dat meetinstrument. Bovendien kan de organisatie kiezen om onderzoekers die erop uit zijn om aan te tonen dat het meetinstrument niet valide is, geen licentie te verlenen.

Er is vanuit wetenschappelijk oogpunt, en integriteitsoogpunt, dus een hoop mis met copyrights op meetinstrumenten. Tegelijkertijd is er geen voordeel - behalve een financieel voordeel voor dat bedrijf, en dat mag geen factor zijn, want de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit noopt tot onafhankelijkheid.

Wellicht heeft je werkgever zich niet helemaal goed uitgedrukt? Of misschien kennen ze de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit niet, en weten ze niet dat de Open Science principes het onmogelijk maken om een vragenlijst te copyrighten?

Beste GJP,

de principes voor wetenschappelijke integriteit zijn helder, hartelijk dank. Echter, u gaat voorbij aan het feit dat het copyright voor deze vragenlijst al bestaat.

In het kader van het onderzoek breng ik deze auteursrechtelijk beschermde vragenlijst in zonder dat daar een financiële compensatie tegenover staat. Zoals ik het zie is daarmee de onafhankelijkheid van het onderzoek niet direct in het geding.  

Aangezien ook CETO al akkoord is met mijn onderzoek, lijkt me dit dus verder geen punt van discussie.

Vriendelijke groet,
Nynke Lagendijk
Ik ben bang dat de onafhankelijkheid nog steeds in het geding is. Je noemt je werkgever. Dit maakt jou geen onafhankelijk onderzoeker; je werkgever eist die copyright om geld te kunnen verdienen. Los van dat die copyright haaks staat op wetenschappelijke integriteit heeft je werkgever een belang, en een hierarchische relatie met jou. Jij bent als gevolg daarvan geen onafhankelijke onderzoeker.

Jouw werkgever heeft er een belang bij dat de validatie 'slaagt': met andere woorden, dat wordt geconcludeert dat het meetinstrument valide is. Je werkgever kan er immers geen geld mee verdienen (de copyright niet valoriseren) als uit de validatie komt dat het meetinstrument niet meet wat het moet meten.

De risico's van de belangenverstrengeling die hierdoor ontstaan (die zich in wetenschappelijke termen kunnen manifesteren als 'bias') zijn te beperken door, onder andere, te zorgen dat andere wetenschappers, die wel onafhankelijk zijn, het onderzoek kunnen repliceren.

Echter, door een copyright op de vragenlijst te plaatsen houdt je werkgever de regie. Juist dat behouden van de regie maakt dat in die constructie niet goed wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd kan worden: wetenschappelijk onderzoek vereist dat replicaties mogelijk zijn, en niet alleen door wetenschappelijk die voldoende middelen hebben om licentiekosten te betalen.

Je werkgever kan, als ze per se een minder permissieve licentie willen hanteren, altijd bijvoorbeeld een CC-BY-NC-SA toepassen. Hiermee kan de vragenlijst kostenloos worden gebruikt (alleen mag de gebruiker daar geen geld mee verdienen). In dat scenario kan je werkgever alsnog licenties verkopen voor commerciele gebruikers.
Oh, voordat ik het vergeet (eigenlijk net nadat ik het was vergeten :-)): een footer instellen kan op drie manieren. De eerste is door met JQuery de zogenaamde 'DOM' te manipuleren. Als geen van beiden je wat zeggen is dat denk ik niet de handigste route. De tweede is de template aan te passen. Je begeleider kan dit doen. De derde is een tekstveld-vraag op te nemen in elke groep waar je de footer in zet.

Maar het wringt wel echt. Je werkgever gebruikt op deze manier infrastructuur die met publieke middelen is gefinancieerd (i.e. de OU LS installatie) om geld te verdienen met een vragenlijst, en ook nog eens op een niet-wetenschappelijke manier terwijl toch de indruk kan worden gewekt dat de OU aan die validatie meewerkt, wat onterecht een indruk van onafhankelijkheid kan geven... Als je wil kunnen we hier nog een keer over bellen; houd er hoe dan ook rekening mee dat je werkgever hiermee een risico loopt om beschuldigd te worden van willens en wetens belangenverstrengeling in stand te houden en zo het onderzoek te invalideren (ironisch, voor een validatiestudie).
...