Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Beste docent,

Het valt me op dat bij de itemanalyse ik in R niet dezelfde output krijg als de output die in YouLearn beschreven staat. Wel dezelfde getallen, maar in mijn output missen de betrouwbaarheidsintervallen van Omega (total) en Coefficient Alpha.

Het gaat om de functie 'rosetta::reliability()'.

Ik heb al gekeken in de R Documentation van de functie, maar daar kan ik ook niets terugvinden. Kan het zijn dat deze betrouwbaarheidsintervallen bij een update verdwenen zijn?

Ik heb een printscreen van mijn output toegevoegd. Het gaat om verwerkingsopdracht 4.3.2: Validiteit meetinstrumenten: item-analyse.

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (320 punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks

Welk commando gaf je precies, en welke versie van het rosetta package gebruik je?

Als ik het commando uit het voorbeeld uit de handleiding geef, dat je ziet met:

?rosetta::reliability

Oftwel,

data(pp15, package="rosetta");
rosetta::reliability(
  pp15,
  c(
    "highDose_AttGeneral_good",
    "highDose_AttGeneral_prettig",
    "highDose_AttGeneral_slim",
    "highDose_AttGeneral_gezond",
    "highDose_AttGeneral_spannend"
  )
);

Dan geeft hij wel de betrouwbaarheidsintervallen.

Ik heb 0.3.2 van {rosetta} en 0.4.1 van {ufs} (deze informatie komt eigenlijk van ufs::scaleStructure() - die wordt aangeroepen door rosetta::reliability()).

Je kunt 0.3.2 van {rosetta} installeren met:

remotes::install_gitlab('r-packages/rosetta@dev');

(zie https://r-packages.gitlab.io/rosetta/)

door (77.7k punten)

Bedankt voor je reactie!

Ik had rosetta 0.3.1 en ufs 0.4.0, en heb deze net geupdate naar 0.3.2 en 0.4.1 (resp).

Om te testen of het nu wel werkt heb ik jouw commando gekopieerd, maar deze geeft bij mij nog steeds geen betrouwbaarheidsinterval:

> data(pp15, package="rosetta");
> rosetta::reliability(
+   pp15,
+   c(
+     "highDose_AttGeneral_good",
+     "highDose_AttGeneral_prettig",
+     "highDose_AttGeneral_slim",
+     "highDose_AttGeneral_gezond",
+     "highDose_AttGeneral_spannend"
+   )
+ );

Information about this analysis:

         Dataframe: res$data
           Items: highDose_AttGeneral_good, highDose_AttGeneral_prettig, highDose_AttGeneral_slim, highDose_AttGeneral_gezond, highDose_AttGeneral_spannend
       Observations: 303
   Positive correlations: 10 out of 10 (100%)

Estimates assuming interval level:

       Omega (total): 0.79
   Omega (hierarchical): 0.8
  Revelle's omega (total): 0.79
Greatest Lower Bound (GLB): 0.87
       Coefficient H: 0.85
     Coefficient alpha: 0.78

Note: the normal point estimate and confidence interval for omega are based on the procedure suggested by Dunn, Baguley & Brunsden (2013) using the MBESS function ci.reliability, whereas the psych package point estimate was suggested in Revelle & Zinbarg (2008). See the help ('?scaleStructure') for more information.


Voor de volledigheid de output van sessionInfo():

> sessionInfo()
R version 3.6.3 (2020-02-29)
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
Running under: Ubuntu 20.04.1 LTS

Matrix products: default
BLAS:  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.9.0
LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.9.0

locale:
 [1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8    LC_NUMERIC=C        LC_TIME=nl_NL.UTF-8    LC_COLLATE=nl_NL.UTF-8   LC_MONETARY=nl_NL.UTF-8  LC_MESSAGES=en_US.UTF-8  LC_PAPER=nl_NL.UTF-8    LC_NAME=C         
 [9] LC_ADDRESS=C        LC_TELEPHONE=C       LC_MEASUREMENT=nl_NL.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C    

attached base packages:
[1] stats   graphics grDevices utils   datasets methods  base   

other attached packages:
[1] rosetta_0.3.2

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] Rcpp_1.0.6      pillar_1.4.7     compiler_3.6.3    RColorBrewer_1.1-2  plyr_1.8.6      tools_3.6.3      digest_0.6.27     lifecycle_0.2.0    tibble_3.0.4     gtable_0.3.0     
[11] nlme_3.1-150     lattice_0.20-41    pkgconfig_2.0.3    rlang_0.4.10     psych_2.0.12     rstudioapi_0.13    GGally_2.0.0     yaml_2.2.1      parallel_3.6.3    xfun_0.20      
[21] dplyr_1.0.2      knitr_1.30      generics_0.1.0    vctrs_0.3.5      ufs_0.4.1       grid_3.6.3      tidyselect_1.1.0   reshape_0.8.8     glue_1.4.2      R6_2.5.0       
[31] GPArotation_2014.11-1 pander_0.6.3     ggplot2_3.3.2     purrr_0.3.4      farver_2.0.3     magrittr_2.0.1    scales_1.1.1     ellipsis_0.3.1    mnormt_2.0.2     colorspace_2.0-0   
[41] labeling_0.4.2    munsell_0.5.0     tmvnsim_1.0-2     crayon_1.3.4  
PS: In het Rosettaboek (https://sci-ops.gitlab.io/rosetta-stats/reliability-analysis.html) staan die betrouwbaarheidsintervallen overigens ook niet. Alleen in YouLearn.
0 leuk 0 niet-leuks
Bij mij was dit verholpen nadat ik de ufs en MBESS packages had geïnstalleerd. Na installatie van deze packages verschenen de 'ontbrekende' betrouwbaarheidsintervallen wel in de output (ik heb versie 0.3.8 van rosetta, i.e. de meest recente versie).
door (170 punten)
...