Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik begrijp niet goed waarom er bij vraag 5 van de oefencasus gebruik gemaakt wordt van een gepaarde t-toets om te bepalen of er een verschil is in hoeveelheid van beide soorten agressie. Ik dacht dat een gepaarde t-toets werd uitgevoerd wanneer één intervalvariabele twee keer bij dezelfde personen werd gemeten of als één intervalvariabele bij groepen van twee gerelateerde onderzoekseenheden werd gemeten. Waarom is de gepaarde t-toets hier van toepassing?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Een gepaarde t-toets wordt gebruikt als je twee gemiddelden wilt vergelijken binnen dezelfde persoon. Vaak is dat een voor en nameting, maar het kan ook een andere vergelijking zijn. Het hoeft dus niet precies dezelfde vraag te zijn, zolang de twee gemiddelden die je vergelijkt maar gemeten zijn bij dezelfde persoon. Zodra het gaat om gemiddelden die je vergelijkt bij verschillende groepen doe je een onafhankelijke t-toetst.
door (46.9k punten)
Ik denk dat waar ik ook tegenop loop, is dat er bv ook in de slides van bijeenkomst 3 staat dat je bij twee continue variabelen ofwel een correlatie analyse of regressie-analyse uitvoert en bij de combinatie van een categorische en continue variabele een t-toets of variantieanalyse. Aangezien de analyse bij deze vraag over twee continue variabelen gaat, is dat onderscheid dan misschien toch niet zo strikt? Of ging dat onderscheid enkel over een ongepaarde t-toets en niet over een gepaarde?
Het verschil zit het hem erin of je wilt kijken of er een verband is tussen 2 continue variabelen of dat je wilt toetsen of er een verschil zit in 2 (of meer) gemiddelden. In het eerste geval doe je een correlatie of regressie-analyse, in het tweede geval bedenk je eerst die gemiddelde die ik wil vergelijken, komen die uit twee aparte groepen of worden die berekent voor dezelfde personen? In het eerste geval is het onafhankelijke t-toets (en bij meer dan 2 groepen ANOVA), in het tweede geval is het gepaarde t-toets (en bij meer dan 2 gemiddelden herhaalde meting, dat komt in de volgende cursus aan bod).
...